Nettsider med emneord «klima»

Nytt emne fra høsten 2022: I det nye emnet kan du lære mer om jordas utvikling , klimasystemet, bærekraft og om menneskelig påvirkning på klima og mulige tiltak. Det trengs ikke realfaglig bakgrunn for å søke emnet. Illustrajonsbilde: Colourbox.no
Publisert 29. juni 2022 12:35

Er du interessert i å lære mer om klima, klimaendringer og hvordan mennesker må forholde seg til dette? Et nytt emne 'GEO1000 – Klima og bærekraft: Naturlige prosesser og menneskets påvirkning' starter opp ved Institutt for geofag nå i høst.

Jordkloden sett fra verdensrommet med temperaturmåler
Publisert 16. feb. 2020 23:44

Litt om klima, pH, alkohol, og politikere!

Publisert 28. mai 2019 13:51
Publisert 6. apr. 2018 12:43

Satellite communication networks are normally designed to deliver services also under severe propagation conditions. Links operating at 20 GHz can be severely affected by a number of atmospheric effects, where hydrometeor precipitation is often among the most severe ones.

Publisert 6. apr. 2018 12:41

Many outdoor radio systems transmit and receive signals that are sensitive to the climatic conditions, such as hydrometeor precipitation. For example, high frequencies may be heavily attenuated under periods of rain. According to climate reports the trend is towards more severe storms with heavy rainfall. An initial study of rainfall rate data from Norway supports the view that there is more often intense rainfall several places in the country.

 

Publisert 8. jan. 2018 10:15
Publisert 17. jan. 2017 14:18

Hydrogen vil være energibæreren vi bruker når fornybar og ren energi må erstatte fossil energi, men hva innebærer det og hvordan ser et slikt samfunn ut?

Publisert 17. jan. 2017 14:11

Jordens kroppstemperatur har steget dramatisk de siste hundre år. Kloden har feber, og det er vi som har forårsaket den. Under Klimafestivalen § 112 får du høre hvordan forskere fra ulike fagfelt jobber for å bidra til å redde pasienten.

Undervannsfoto
Publisert 9. des. 2015 16:29

En familie av mikroalger er kjent for å ta opp CO2. Forskere har nå funnet ut at ulike varianter av samme art kan reagere ulik på klimaendringer. Dette betyr at arten i fremtiden kan bli dårligere til å ta opp CO2.

Studenter i geofag i møte med Blåisen i 2005.  Finse. Foto: Institutt for geofag
Publisert 17. apr. 2015 11:15

Forskere fra UiO, i samarbeid med forskere fra Bergen, Tromsø og UNIS, har fått bevilget 19,5 millioner kroner fra Norsk Forskningsråd (NFR) for en ny forskerskole på “Changing climates in the coupled earth system” (CHESS).

Publisert 8. apr. 2015 15:35
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 20. apr. 2012 12:20
Publisert 21. feb. 2011 16:15

Klimaendringene kan i framtiden legge stein til byrden for landbrukere i sørlige Afrika som må håndtere vannmangel og utarmet jordsmonn.

Publisert 16. feb. 2011 09:17

NorClim forsker på behovet for identifikasjon og forståelse for naturlige klima fluktuasjoner i Norge og Arktisk.

Publisert 24. jan. 2011 14:50

CityZen studerer effekten megacities har på lokale, regionale og globale omgivelser.  Vi vil også se på hvilken betydning klimaforandringer har på luftkvalitet.

Publisert 24. jan. 2011 13:06

Hvordan vil klimaforandriner påvirke vannforsyningen i sørlige Afrika? Hvordan kan jordbruket tilpasses et varmere klima og endrede nedbørmønstre? Hva blir de samfunnsøkonomiske konsekvensene?

Publisert 3. nov. 2010 15:35