Nettsider med emneord «kvantefysikk»

Publisert 4. des. 2020 09:24
Bildet kan inneholde: tekst, skrift, diagram, illustrasjon.
Publisert 5. nov. 2020 18:52

Med kvantemekanikk og superdatamaskin vil du forstå materialers egenskaper, basert på det gjensidige samspillet mellom elektronene.

Publisert 3. sep. 2019 08:19
Publisert 11. okt. 2014 18:50

Nye og interessante kvantefenomener kan oppstå når partiklers bevegelser er begrenset til en eller to dimensjoner.  Slike situasjoner kan oppstå i anisotropiske materialer, kalde atomære gasser og i kunstig lagde mikroelektroniske systemer. 

Spesielt interessante er fenomener hvor "standard"-teorien for elektron-oppførsel i slike systemer bryter sammen pga. store kvantefluktuasjoner eller vekselvirkninger.

Nylig er det foreslått at topologi kan spille en rolle for å beskrive grunntilstander og eksitasjoner i noen slike tilfeller. Dette er en spennende mulighet som vil bli forfulgt i deler av dette prosjektet. 

Oppdagelsen av ukonvensjonelle material-tilstander har ofte kommet som eksperimentelle overraskelser, og sannsynligvis kommer det flere. En del av meningen med dette prosjektet er å utvide forståelsen av vekselvirkende partikler i lavdimensjonelle  systemer for å forklare og øke nytten av slike framtidige oppdagelser. En solid teoretisk forståelse av fysikken bak disse fenomenene er en viktig forutsetning for framtidige teknologiske anvendelser.

    

Publisert 7. mars 2013 22:37

ReleKvant-prosjektet har utviklet digitale, forskningsbaserte læringsressurser i generell relativitetsteori og kvantefysikk for fysikkfaget i videregående skole på viten.no. Praktiserende fysikklærere og lektorstudenter i fysikk har deltatt i arbeidet gjennom delprosjektet ReleKvant Kompetanse.

ReleKvant  kombinerer:

- utvikling og utprøving av læringsressurser

- forskning på elevers motivasjon og læringsprosesser i fysikk

- forskning på hvordan kompetanse skapes i samarbeidet mellom lektorstudenter, fysikklærere og forskere

Publisert 4. nov. 2010 12:42
Publisert 4. nov. 2010 12:14