Nettsider med emneord «læreplan»

Publisert 7. juni 2019 13:39

Hvilke begreper, teorier og arbeidsmåter innen fysikk beskrives i de nye læreplanene for norsk skole, og hvordan samsvarer dette med vitenskapsteoretiske perspektiver, samfunnets behov, historiske linjer og formål med utdanningen?

Publisert 8. apr. 2011 13:43

Alle videregående skoler med kjemi studieretningsfag ble innvitert til å delta i KUN.