Nettsider med emneord «lavdimensjonell fysikk»

Publisert 11. okt. 2014 18:50

Nye og interessante kvantefenomener kan oppstå når partiklers bevegelser er begrenset til en eller to dimensjoner.  Slike situasjoner kan oppstå i anisotropiske materialer, kalde atomære gasser og i kunstig lagde mikroelektroniske systemer. 

Spesielt interessante er fenomener hvor "standard"-teorien for elektron-oppførsel i slike systemer bryter sammen pga. store kvantefluktuasjoner eller vekselvirkninger.

Nylig er det foreslått at topologi kan spille en rolle for å beskrive grunntilstander og eksitasjoner i noen slike tilfeller. Dette er en spennende mulighet som vil bli forfulgt i deler av dette prosjektet. 

Oppdagelsen av ukonvensjonelle material-tilstander har ofte kommet som eksperimentelle overraskelser, og sannsynligvis kommer det flere. En del av meningen med dette prosjektet er å utvide forståelsen av vekselvirkende partikler i lavdimensjonelle  systemer for å forklare og øke nytten av slike framtidige oppdagelser. En solid teoretisk forståelse av fysikken bak disse fenomenene er en viktig forutsetning for framtidige teknologiske anvendelser.