Nettsider med emneord «legumain»

Publisert 23. jan. 2015 15:20
Publisert 9. nov. 2010 00:07

Forskningsgruppen ProTarg studerer enzymer som spalter proteiner (proteolytiske enzymer/proteaser). Slik proteinspaltning er irreversibel og disse enzymene er potensielle målmolekyler for legemidler. Derfor navnet: ”PROteases as pharmacological TARGets”!

Publisert 3. nov. 2010 15:44
Publisert 3. nov. 2010 15:44
Publisert 3. nov. 2010 15:39
Publisert 3. nov. 2010 15:39