Nettsider med emneord «lektorutdanning»

Publisert 18. aug. 2015 13:46
Publisert 7. mars 2013 22:37

ReleKvant-prosjektet har utviklet digitale, forskningsbaserte læringsressurser i generell relativitetsteori og kvantefysikk for fysikkfaget i videregående skole på viten.no. Praktiserende fysikklærere og lektorstudenter i fysikk har deltatt i arbeidet gjennom delprosjektet ReleKvant Kompetanse.

ReleKvant  kombinerer:

- utvikling og utprøving av læringsressurser

- forskning på elevers motivasjon og læringsprosesser i fysikk

- forskning på hvordan kompetanse skapes i samarbeidet mellom lektorstudenter, fysikklærere og forskere

Publisert 4. nov. 2010 12:39
Publisert 4. nov. 2010 12:18