Nettsider med emneord «magnetisk resonans»

Publisert 6. feb. 2019 11:22
Publisert 6. feb. 2019 11:21
Publisert 31. jan. 2013 11:41
Publisert 9. nov. 2010 10:35

– der fysikk møter medisin, biologi og kjemi. 

Biofysikk og medisinsk fysikk ved UiO er eit breitt fagområde der  grunnleggande fysiske teoriar og metodar nyttast til å utforske medisinske og andre biologisk relaterte spørsmål.

 

Publisert 4. nov. 2010 12:34
Publisert 4. nov. 2010 12:24
Publisert 4. nov. 2010 12:19