Nettsider med emneord «medisinsk fysikk»

Publisert 31. jan. 2013 11:41
Publisert 25. okt. 2011 15:57
Publisert 25. aug. 2011 09:58
Publisert 7. jan. 2011 13:41

Dynamic 18F-FDG positron emission tomography of xenografts in mice

Publisert 9. nov. 2010 10:35

Go to the English website /Les websiden på engelsk 

 

BMF – der fysikk møter medisin, biologi og kjemi. 

Biofysikk og medisinsk fysikk ved UiO er eit breitt fagområde der  grunnleggande fysiske teoriar og metodar nyttast til å utforske medisinske og andre biologisk relaterte spørsmål.

Publisert 4. nov. 2010 12:34
Publisert 4. nov. 2010 12:30
Publisert 4. nov. 2010 12:24
Publisert 4. nov. 2010 12:19
Publisert 4. nov. 2010 12:13