Nettsider med emneord «medisinsk ultralyd»

Publisert 4. feb. 2011 16:37

Ultralyd er lyd med frekvens langt over det hørbare området (f.eks 3,25 MHz). Lyden har evne til å trenge inn i kroppen.

Et bilde fremkommer ved at lydpulser sendes fra en kilde, reflekteres fra strukturene i kroppen og måles av en mottaker. Signalet blir så behandlet og tolket med hensyn på dybde og retning, og vist som et bilde på en skjerm. Bildet representerer et snitt gjennom kroppen.

Publisert 4. nov. 2010 14:07
Publisert 4. nov. 2010 13:58