Nettsider med emneord «naturvitenskapelig programmering»

Publisert 9. mars 2018 11:03

Formålet med seminaret er at vi som er involvert i studier av beregningsorienterte innslag i biologi og fysikk skal bli kjent med hverandre, diskutere aktuelle forskningsspørsmål og –metoder, og sammen bli kjent med aktuell faglitteratur. Først og fremst skal master- og PhD-studentene få innspill og hjelp til utforming av oppgaven sin.