Nettsider med emneord «oljesøl»

Publisert 11. feb. 2011 11:42

Bildeanalyse består i å lære datamaskinen å finne bestemte objekter i et bilde. Fra et satellittbilde kan man f.eks. lage et tematisk kart over området. Fra en tidsserie av bilder tatt på ulike tidspunkter kan man oppdage endringer, f.eks. skader på trær i et skogsområde, at iskanten i arktis flytter seg nordover, eller at havtemperaturen stiger. Dette kaller vi fjernmåling.