Nettsider med emneord «organisasjonsutvikling»

Publisert 12. des. 2012 12:33
Publisert 8. des. 2011 12:50
Publisert 28. jan. 2011 16:11
Publisert 20. okt. 2010 11:15

På kjemisk institutt arbeider vi med kontinuerlig utvikling av instituttet som helhet og av den enkelte ansatte. På disse sidene kan du lese mer om hvordan vi arbeider, hva vi har gjort fram til nå og hvilke resultater vi har oppnådd.