Nettsider med emneord «planteplankton»

 Forskningsfartøyet Trygve Braarud
Publisert 2. juli 2019 13:37

Universitetet i Oslo inviterer til forskningstokt med forskningsfartøyet Trygve Braarud! To ganger daglig tar vi med inntil 15 personer per tur på oppdagelsesferd i fjorden.