Nettsider med emneord «principles»

Publisert 5. juli 2017 15:34

Jeg ser at du smiler og jeg tenker at du er glad. På bakgrunn av en observasjon (et smil) gjør jeg en slutning om hvordan jeg tror verden er (du er glad). Få ting er så grunnleggende for oss mennesker som denne typen induktive slutninger. Vi gjør slike slutninger nesten hele tiden, hver dag, og all empirisk vitenskap innebærer å slutte fra observasjoner til hvordan man tror verden er. Faget statistikk består av matematiske formaliseringer av slike slutningsprosesser.