Nettsider med emneord «profesjonell kompetanse»

Publisert 11. juni 2021 11:42

Vi inviterer til REAL undervisning som webinar.

Publisert 4. des. 2020 14:21

Vi inviterer til REAL undervisning som webinar.

Publisert 26. juni 2020 08:46

Vi inviterer til REAL undervisning som webinar.

Publisert 18. nov. 2019 09:05

Vi inviterer igjen til REAL undervisning - MNs seminarserie for kvalitetsheving av undervisningen, av og for ansatte ved MN. Kom - bli inspirert - diskuter - ta på forskerbrillene på egen undervisning!

Publisert 22. mai 2019 16:26

Vi inviterer igjen til REAL undervisning - MNs seminarserie for kvalitetsheving av undervisningen, av og for ansatte ved MN. Kom - bli inspirert - diskuter - ta på forskerbrillene på egen undervisning!

Publisert 19. feb. 2019 10:56

Møt kollegaer som bruker skriving som en del av undervisningen sin.

Publisert 13. des. 2018 14:48

Vi inviterer igjen til REAL undervisning - MNs seminarserie for kvalitetsheving av undervisningen, av og for ansatte ved MN. Kom - bli inspirert - diskuter - ta på forskerbrillene på egen undervisning!

Publisert 16. okt. 2018 14:42

Her finner du presentasjonene fra seminaret

Høsten 2017 starter alle våre bachelorprogrammer i ny versjon. Vi har et økt fokus på kontinuerlig utvikling av undervisningen. Studentene har forventninger til mer aktive læringsformer og universitetene har et ansvar for at studentene skal oppnå best mulig læringsresultater og personlig utvikling. 

to personer står foran en tavle
Publisert 16. okt. 2018 14:41

Vi inviterer igjen til REAL undervisning - MNs seminarserie for kvalitetsheving av undervisningen, av og for ansatte ved MN. Kom - bli inspirert - diskuter - ta på forskerbrillene på egen undervisning!

to personer står foran en tavle
Publisert 16. okt. 2018 14:41

Med nye bachelorprogrammer og økt fokus på kontinuerlig utvikling av undervisningen, inviterer vi igjen til REAL undervisning. Studentene har forventninger til mer aktive læringsformer og universitetene har et ansvar for at studentene skal oppnå best mulig læringsresultater og personlig utvikling.

Publisert 16. okt. 2018 14:40

Våre kandidater skal lykkes faglig og profesjonelt. I andre semester ønsker vi å fokusere spesielt på grunnleggende skriftlig kommunikasjon.