Personer med emneord «prosjektledelse»

Navn Telefon E-post Emneord
Aaby, Bent Seniorarkitekt +47 91721532 (mob) bent.aaby@admin.uio.no Verneplaner, Prosjektledelse, Skilting
Aamodt, Siri Marie Seniorrådgiver +47 22856877 +47 93630394 (mob) s.m.aamodt@iakh.uio.no HF:studio, Prosjektledelse, Forskningsadministrasjon
Andersen, Lena Seksjonssjef +47 22855330 +47 95921564 (mob) +47 95921564 lena.andersen@admin.uio.no ePhorte, Prosjektledelse, Arkiv
Andresen, Rasmus G. Seniorrådgiver +47 228 58313 r.g.andresen@hf.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskerutdanning, Forskningsstøtte, Prosjektledelse, Strategi
Bjureke, Kristina Universitetslektor +47 22851815 +47 95200804 (mob) +47 952 00 804 kristina.bjureke@nhm.uio.no Museumslektor, Biologi, Botanikk, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU), EU, Prosjektledelse
Buvik, Trond Senioringeniør +47 97182325 (mob) trond.buvik@admin.uio.no Eiendomsutvikling, Prosjektledelse, Brukerbehov
Faye-Lund, Trine Seniorarkitekt trine.faye-lund@admin.uio.no Prosjektledelse
Fjeld, Hans Kristian Seksjonssjef +47 22854343 +47 93264903 (mob) h.k.fjeld@usit.uio.no Ledelse, Prosjektledelse, Systemutvikling, Cerebrum, Integrasjoner
Forsbring, Morten Werner Seksjonssjef +47 22852893 +47 90039290 (mob) werner@usit.uio.no virtualisering, lagring, backup, datarom, prosjektledelse, linux, nettverk, høytilgjengelighet, IPv6, DNS, hostmaster
Gangsøy, Renathe Seniorrådgiver renathe.gangsoy@admin.uio.no Kompetanseutvikling, Lederutvikling, Prosjektledelse, HR-utvikling, Organisasjonsutvikling
Gulbrandsen, Are Dag Senioringeniør +47 22852881 a.d.gulbrandsen@usit.uio.no Web, Informasjonsarkitektur, Systemutvikling, Nettskjema, DevOps, Konseptuell modellering, Databaser, Semantisk teknologi, Java, Programmering, JVM-tuning, Stresstesting, Prosjektledelse
Hauglin, Helge Senioringeniør +47 22840751 +47 90108452 (mob) helge.hauglin@usit.uio.no Lagring, backup, unix, prosjektledelse
Heesch, Christina Bergstad Seniorrådgiver +47 22851140 +47 92456870 (mob) c.b.heesch@medisin.uio.no Nettredaktør, Kommunikasjon, Pressekontakt, Nettpublisering, Internkommunikasjon, Sosiale medier, Prosjektledelse
Honoré-Livermore, Evelyn Forsker evelyn.honore-livermore@its.uio.no systems engineering, prosjektledelse, romfart, småsatellitter, cubesat
Hovlandsvåg, Joakim Senioringeniør +47 22840195 joakim.hovlandsvag@usit.uio.no IT-tjenester, Cerebrum, Scrum, Prosjektledelse
Høgdahl, Sven Seniorrådgiver +47 22845330 +47 99576812 (mob) sven.hogdahl@usit.uio.no Nettsider, Web, Innholdsrådgivning, Interaksjonsdesign, UX, Prosjektledelse, Universell utforming
Jacobsen, Julie Seniorrådgiver +47 95288036 (mob) +47 45912513 julie.jacobsen@admin.uio.no Prosjektledelse, Nettredaktør, Nettpublisering, Kommunikasjon, Google analytics
Jenssen, Astrid Elisabeth Prosjektleder +47 22852468 +47 90108879 (mob) a.e.jenssen@usit.uio.no Web, Vortex, Prosjektledelse, Systemutvikling, Nettsider
Johansen, Bente Seniorrådgiver +47 22844074 +47 46696176 (mob) +47 46696176 bente.johansen@admin.uio.no Prosjektledelse, HR-utvikling, Kompetanseutvikling, Arbeidsmiljøutvikling, Kurs
Johnsen, Thomas Forslund Seniorarkitekt +47 91707300 +47 91707300 (mob) t.f.johnsen@admin.uio.no Strategi, Prosjektledelse, Eiendomsutvikling
Karlgård, Tone Cecilie Simensen Universitetslektor +47 22859956 +47 98649563 (mob) +47 98649563 t.c.s.karlgard@khm.uio.no Sosialantropologi, Utstillinger, museologi, Museumspedagogikk, Prosjektledelse
Kjekshus, Gyda Seniorrådgiver +47 22840039 +47 41522136 (mob) gyda.kjekshus@usit.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, Eiendomskoordinator, Kommunikasjon, Opplæring, Prosjektledelse
Kleven, Trine Avdelingsleder +47 95940114 (mob) trine.kleven@medisin.uio.no Prosjektledelse, Rekruttering, Koordinering, Nettredaktør, Forskningsformidling, Kommunikasjon, SHE
Kolstad, Elisabeth Seksjonssjef +47-22856308 +47-95037291 (mob) elisabeth.kolstad@admin.uio.no Applikasjonsforvaltning, Prosjektledelse, Rådgivning, Oracle
Koskinen, Tarja Marketta Seniorarkitekt +47 91854628 (mob) t.m.koskinen@admin.uio.no Prosjektledelse
Kvernstuen, Liv Guro Senioringeniør +47 22851683 +47 95126261 (mob) 95 12 62 61 l.g.kvernstuen@nhm.uio.no eiendomskoordinator, Prosjektledelse
Kvernstuen, Torgeir Seksjonssjef +47 22851132 +47 90162312 (mob) torgeir.kvernstuen@medisin.uio.no Prosjektledelse, Administrativ ledelse, Budsjett, Mekanikk
Kværk, Geir Seniorrådgiver +47-22858860 +47-99513791 (mob) g.o.kvark@arena.uio.no Prosjektledelse, Internasjonalt samarbeid, Ekstern finansiering, EU, Rapportering, Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte
Lefébure-Henriksen, Anders Sjefingeniør +47 98439069 (mob) anders.lefebure-henriksen@usit.uio.no Prosjektledelse
Leira, Torkjell Seniorrådgiver +47 41405097 (mob) +47 41405097 torkjell.leira@nhm.uio.no Biologisk mangfold, Effekter av klimaendringer, Naturmangfold, Prosjektledelse, Amazonas, Brasil, Avskoging, Regnskog, Urfolk, Menneskerettigheter, REDD+
Lorentzen, Aleksander Seniorrådgiver aleksander.lorentzen@admin.uio.no Prosjektledelse, Digitalisering
Meier, Einar Seniorrådgiver +47 22857889 +47 92681114 (mob) einar.meier@admin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Erasmus+, Strategi, Lederstøtte, Prosjektledelse
Michelsen, Erik Sandberg Prosjektleder +47 41447539 (mob) 41447539 e.s.michelsen@usit.uio.no Prosjektledelse
Mjelde, Eva Helene Prosjektleder +47-22854339 +47-90015585 (mob) e.h.mjelde@admin.uio.no Strategi, Prosjektledelse, Organisasjonsutvikling, Klima og miljø
Morken, Tone Seniorrådgiver +47 22856322 +47 95832712 (mob) tone.morken@admin.uio.no Økonomirapporter, Prosjektledelse, Systemutvikling, Applikasjonsforvaltning, Rådgivning, Basware, Oracle
Munthe-Kaas, Erik Sjefingeniør +47 99206503 (mob) erik.munthe-kaas@admin.uio.no Prosjektledelse, Ledelse, Økonomistyring, Byggesaker
Norheim, Brynjulv Seniorrådgiver +47 22850367 +47 45021976 (mob) brynjulv.norheim@teologi.uio.no Etter- og videreutdanning (EVU), Prosjektledelse, Fleksibel læring, Fronter, Universell utforming, IKT og læring, AV-tjenester
Olafsen, Thomas Seniorrådgiver +47 22850132 +47 92223121 (mob) +47 92 22 31 21 thomas.olafsen@medisin.uio.no Kommunikasjon, Arrangementer, Nettpublisering, Forskningsformidling, Prosjektledelse, Sosiale medier, Pressekontakt
Olsen, Rune Gruppeleder +47 22852924 +47 40214714 (mob) rune.olsen@usit.uio.no Ledelse, Prosjektledelse, Drift, Brukerstøtte, Brukeradministrasjon, Ticketsystem, Request Tracker, RT, RPA, Robot Process Automation
Pughe, David Avdelingsingeniør david.pughe@mn.uio.no Prosjektledelse, AV, AV-tjenester, IT-tjenester, IT-støtte til undervisning, IT-drift, Brukerstøtte, Brukerdrevet innovasjon, interaksjonsdesign
Ratnaweera, Chandani Seniorarkitekt +47 22234859 (mob) chandani.ratnaweera@admin.uio.no Prosjektledelse
Rindal, Eirik Senioringeniør +47 22851872 +47 40224872 (mob) eirik.rindal@nhm.uio.no Biologi, Årsplan, Flytting, Mikroskopi, Prosjektledelse
Rosseland, Silje Marie Kile Seniorrådgiver +47 22845302 +47 45450053 (mob) siljer@medisin.uio.no Internkommunikasjon, Krisekommunikasjon, Strategisk kommunikasjon, Nettredaktør, Kommunikasjon, Profilering, Nettpublisering, Prosjektledelse, Forskningsformidling, Pressekontakt
Rustad, Heidi Nestleder +47-45861350 (intern nr. 31499) (mob) b.h.rustad@ub.uio.no Bibliotek, Ledelse, Bibliotekutvikling, Prosjektledelse
Rustad, Julianne Rådgiver +47 22841935 julianne.rustad@iakh.uio.no Forskerskole, PhD koordinator, Arkeologi, ERC, Creative IPR, Prosjektledelse, Moderne historie
Schade, Ole Andreas o.a.schade@usit.uio.no BOT, Oracle, Databaser, Prosjektledelse
Seierstad, Magnus Seniorrådgiver +47 22845315 +47 98180886 (mob) +47 98180886 magnus.seierstad@medisin.uio.no Prosjektledelse, Internasjonalt samarbeid, Ekstern finansiering, EU, Rapportering, Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, RESCUER, CoMorMent
Smestad, Trine Seniorrådgiver +47 22858112 +47 93266453 (mob) +47 932 66 453 trine.smestad@uv.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Nettredaktør, Web, forskningsformidling, prosjektledelse
Sogn, Trygve Sjefingeniør trygve.sogn@admin.uio.no Byggesaker, Prosjektledelse
Sollund, Ingvild Prosjektleder +47 22840903 91861876 ingvild.sollund@usit.uio.no Web, Prosjektledelse
Solvang, Helle Seniorrådgiver +47 22852537 +47 95048969 (mob) helle.solvang@usit.uio.no BOT, Oracle, Databaser, Prosjektledelse
Stamnes, Monica Senioringeniør +47 22852503 +47 93889064 (mob) monica.stamnes@usit.uio.no Web, Prosjektledelse, Digitalt læringsmiljø
Stang, Charlotte Windel Seniorarkitekt c.w.stang@admin.uio.no Eiendomsutvikling, Prosjektledelse
Stensrud, John Helge Senioringeniør +47 95228708 (mob) j.h.stensrud@admin.uio.no Internkontroll, Vedlikehold, Ventilasjon, Prosjektledelse, VVS
Strandh, Bente Hennie Seniorrådgiver +47 22855445 +47 22692619 (mob) b.h.strandh@admin.uio.no Prosjektledelse, Koordinering, Administrasjon, Informasjon
Strøm, Marianne Prosjektleder utstillinger/ Nestleder +47 22 85 17 39 +47 913 90 908 (mob) marianne.strom@nhm.uio.no Utstillinger, Prosjektledelse
Sørensen, Anette Avdelingsleder +47 23066824 +47 97514857 (mob) +47 97514857 anette.sorensen@medisin.uio.no Administrativ ledelse, Økonomistyring, Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, EU finansiering, Prosjektledelse, Likestilling, Forskerstøtte MED
Thorsen, Jan Seniorrådgiver +47 41573778 (mob) jan.thorsen@admin.uio.no Prosjektledelse, Administrative IT-tjenester, Systemeierskap
Venjum, Svein Ellingson Senioringeniør +47 22844405 +47 95743355 (mob) s.e.venjum@admin.uio.no Byggesaker, Prosjektledelse, Elektro, Internkontroll
Wang, Heidi Rådgiver +47 22857846 +47 48237080 (mob) heidi.wang@admin.uio.no Basware, Oracle, Testledelse, Rådgivning, Prosjektledelse, Applikasjonsforvaltning
Wiersholm, Anne Catrine Seniorrådgiver +47 22854867 +47 90027567 (mob) a.c.wiersholm@admin.uio.no Rådgivning, Systemutvikling, Prosjektledelse, Oracle, Økonomirapporter, Applikasjonsforvaltning
Winther, Silje Seniorrådgiver +47 22841167 +47 40212690 (mob) silje.winther@admin.uio.no Regelverk, Høringsuttalelser, Prosjektledelse
Wormnæs, Øyvin Senioringeniør +47 22852865 oyvin.wormnas@usit.uio.no Innkjøp, Prosjektledelse
Ødegård, Ola Seniorrådgiver +47 22852852 ola.odegard@usit.uio.no Prosjektledelse, Entreprenørskap, SLA