Nettsider med emneord «realfag»

Bildet kan inneholde: tekst, font, svart, nummer, linje.
Publisert 12. apr. 2020 14:49

Korona-tiden gjør det smertelig klart: vi trenger å kunne «snakke matte».

Publisert 17. des. 2010 13:09

Faktorer som påvirker rekruttering, gjennomføring og kjønnsbalanse innen naturvitenskap, teknologi og matematikk i høyere utdanning.