Nettsider med emneord «realfagPå Fys»

Publisert 15. feb. 2011 13:42

Prosjektets overordnede mål er å styrke rekrutteringen og bedre kjønnsbalansen ved realfaglige utdanninger og yrker.