Personer med emneord «samfunnsfarmasi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Ingunn Björnsdottir Björnsdottir, Ingunn Førsteamanuensis +47 22856650 93621551 ingunn.bjornsdottir@farmasi.uio.no Samfunnsfarmasi, Farmasøytisk policy, Legemiddeløkonomi, Helseøkonomi, Registerbasert forskning, Kvalitative metoder, Global health
Bilde av Anne Gerd Granås Granås, Anne Gerd Professor +47 22844761 a.g.granas@farmasi.uio.no Samfunnsfarmasi, Klinisk farmasi, Legemiddelhåndtering, Legemiddelgjennomganger, Pasientsikkerhet, Eldre, Farmasi, Farmasihistorie, eHelse, Multidose
Bilde av Lavin Dlshad Kadir Kadir, Lavin Dlshad Universitetslektor l.d.kadir@farmasi.uio.no Apotekfarmasi, apotekpraksis, samfunnsfarmasi, apotektjeneste
Bilde av Alma Mulac Mulac, Alma Stipendiat 48337427 alma.mulac@farmasi.uio.no Pasientsikkerhet, Feilmedisinering, Samfunnsfarmasi, Klinisk farmasi, Sykehusfarmasi, Kvalitative forskningsmetoder
Bilde av Hedvig Marie Egeland Nordeng Nordeng, Hedvig Marie Egeland Professor +47 22856604 h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no Legemiddelepidemiologi, Etterlevelse, Farmakovigilance, Gravide, Ammende, Kvinnehelse, Klinisk farmasi, Samfunnsfarmasi
Bilde av Emilie Willoch Olstad Olstad, Emilie Willoch Doktorgradsstipendiat 930 60 396 Farmakoepigenetikk, Epigenetikk, Epidemiologi, Samfunnsfarmasi
Bilde av Eirin Guldsten Robinson Robinson, Eirin Guldsten Stipendiat e.g.robinson@farmasi.uio.no Helseøkonomi, Legemiddeløkonomi, Kliniske studier, Registerbasert forskning, Samfunnsfarmasi
Bilde av Else-Lydia Toverud Toverud, Else-Lydia +47 22856129 e.l.toverud@farmasi.uio.no Naturmidler, Feilbruk av legemidler, Legemiddelbehandling/Legemiddelbruk, Legemiddelbruk blant etniske minoriteter, Legemiddelbruk blant HIV-pasienter, Legemiddeløkonomi, Etterlevelse, Samfunnsfarmasi, Eldre
Bilde av Maria Bich-Thuy Truong Truong, Maria Bich-Thuy Stipendiat B.t.h.truong@farmasi.uio.no Samfunnsfarmasi, Graviditet, Klinisk farmasi, E-helse, Apotektjeneste