Personer med emneord «samfunnsfarmasi»

Navn Telefon E-post Emneord
Björnsdottir, Ingunn Førsteamanuensis +47 22856650 93621551 ingunn.bjornsdottir@farmasi.uio.no Samfunnsfarmasi, Farmasøytisk policy, Legemiddeløkonomi, Helseøkonomi, Registerbasert forskning, Kvalitative metoder, Global health
Granås, Anne Gerd Professor +47 22844761 a.g.granas@farmasi.uio.no Samfunnsfarmasi, Klinisk farmasi, Legemiddelhåndtering, Legemiddelgjennomganger, Pasientsikkerhet, Eldre, Farmasi, Farmasihistorie, eHelse, Multidose
Kadir, Lavin Dlshad l.d.kadir@farmasi.uio.no Apotekfarmasi, apotekpraksis, samfunnsfarmasi, apotektjeneste
Mulac, Alma Stipendiat 48337427 alma.mulac@farmasi.uio.no Pasientsikkerhet, Legemiddelfeil, Samfunnsfarmasi, Klinisk farmasi
Ngo, Elin Thuy Phuong Stipendiat e.t.p.ngo@farmasi.uio.no Samfunnsfarmasi, Graviditet, Klinisk farmasi, e-helse
Nordeng, Hedvig Marie Egeland Professor +47 22856604 h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no Legemiddelepidemiologi, Etterlevelse, Farmakovigilance, Gravide, Ammende, Kvinnehelse, Klinisk farmasi, Samfunnsfarmasi
Olstad, Emilie Willoch Doktorgradsstipendiat 930 60 396 Farmakoepigenetikk, Epigenetikk, Epidemiologi, Samfunnsfarmasi
Røv-Johnsen, Anne anne.rov-johnsen@farmasi.uio.no Apotekfarmasi, Apotekpraksis, Samfunnsfarmasi, Apotektjeneste
Toverud, Else-Lydia Professor emeritus e.l.toverud@farmasi.uio.no Naturmidler, Feilbruk av legemidler, Legemiddelbehandling/Legemiddelbruk, Legemiddelbruk blant etniske minoriteter, Legemiddelbruk blant HIV-pasienter, Legemiddeløkonomi, Etterlevelse, Samfunnsfarmasi, Eldre
Truong, Maria Bich-Thuy Førstelektor +47 22855571 +47 98426820 (mob) m.b.t.truong@farmasi.uio.no Samfunnsfarmasi, Graviditet, Klinisk farmasi, E-helse, Apotektjeneste