Nettsider med emneord «signalbehandling»

Publisert 14. feb. 2011 13:38

Sonar er det å lokalisere, navigere eller avbilde ved bruk av lyd. En vanlig anvendelse av sonar er å finne fisk under vann.

Prinsippet er at en lydbølge sendes ut fra en kilde. Lydbølgen blir reflektert av et objekt (en fisk), og ekkoet blir plukket opp av en eller flere mottakere (hydrofoner). Det mottatte signalet kan analyseres for å estimere en rekke parametre.

Publisert 11. feb. 2011 15:40

Til å kartlegge det indre av jorda, benyttes seismiske data. Dette er målinger av trykkbølger som reflekteres fra undergrunnen.

Publisert 11. feb. 2011 10:29

Digital signalbehandling brukes nå over alt, men uten at så mange egentlig er klar over det. Hensikten med denne artikkelen er å få fram dette, og samtidig si noe om hvordan og hvorfor studere signalbehandling ved Universitetet i Oslo.

Publisert 4. feb. 2011 16:37

Ultralyd er lyd med frekvens langt over det hørbare området (f.eks 3,25 MHz). Lyden har evne til å trenge inn i kroppen.

Et bilde fremkommer ved at lydpulser sendes fra en kilde, reflekteres fra strukturene i kroppen og måles av en mottaker. Signalet blir så behandlet og tolket med hensyn på dybde og retning, og vist som et bilde på en skjerm. Bildet representerer et snitt gjennom kroppen.

Publisert 3. feb. 2011 21:09

Avbildning handler om å finne nye måter for å se det usette.

Publisert 18. nov. 2010 13:19

Signalbehandling, bildeanalyse og maskinlæring for anvendelser innen medisinsk avbildning, undervannsakustikk, seismikk og fjernmåling.

Publisert 4. nov. 2010 13:58
Publisert 4. nov. 2010 13:56
Publisert 4. nov. 2010 13:46