Personer med emneord «software engineering»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Einar Broch Johnsen Johnsen, Einar Broch Professor +47-22852509 einarj@ifi.uio.no informatikk, sikkerhet, kvalitetssikring av programvaresystemer, analyse av programvaresystemer, objekt-orientering, programmering og nettverk, software engineering, logikk, formelle metoder, modellering av programvaresystemer, parallelle og distribuerte systemer, teoretisk databehandling, Programmeringsspråk
Bilde av Olaf Owe Owe, Olaf Professor +47-22852449 olaf@ifi.uio.no Programmeringsspråk, software engineering, teoretisk databehandling, objekt-orientering, kvalitetssikring av programvaresystemer, informatikk, programmering og nettverk, analyse av programvaresystemer, sikkerhet, modellering av programvaresystemer, parallelle og distribuerte systemer, logikk, formelle metoder
Bilde av Dag Sjøberg Sjøberg, Dag Professor +47-22840109 +47-92604578 dagsj@ifi.uio.no Software engineering, systemutvikling, IT-systemer, programmering, programvarekvalitet, utviklingsprosesser, prosessforbedring, smidige metoder, Lean, endringshåndtering, forskningsmetoder, eksperimenter, samfunnsnytte, industrirelevans, offentlige IT-prosjekter, IT-skandaler, IT-kompetanse, programmeringskompetanse
Bilde av Viktoria Stray Stray, Viktoria Førsteamanuensis 22840107 93610848 stray@ifi.uio.no empirisk metodeforskning, agile metoder, smidige praksiser, lean, scrum, testing, informatikk, software engineering, systemutvikling, teamarbeid, autonome team, kanban, programmering og nettverk, smidig, BizDev, kvalitetssikring av programvaresystemer, digitalisering, agile, FinTech
Bilde av Viktoria Stray Stray, Viktoria Associate Professor +47-22840107 +47-93610848 stray@ifi.uio.no software testing, lean, software engineering, informatics, empirical methods, kanban, programming and network, teamwork, software practices, agile methods, scrum