Nettsider med emneord «sonar»

Publisert 24. sep. 2019 11:02

Reliable detection of gas leaks in the marine environment is important from an environmental as well as an economic point of view. CCS (carbon capture and storage) has been proposed as a technology for significantly reducing greenhouse gas emissions, by capturing CO2 from industrial sources and permanently storing it in geological reservoirs. Reliable and preferably automatic monitoring of the marine environment above such a storage site is needed in order to verify that the injected CO2 is safely stored and that there are no signs of leakage. 

Publisert 14. feb. 2011 13:38

Sonar er det å lokalisere, navigere eller avbilde ved bruk av lyd. En vanlig anvendelse av sonar er å finne fisk under vann.

Prinsippet er at en lydbølge sendes ut fra en kilde. Lydbølgen blir reflektert av et objekt (en fisk), og ekkoet blir plukket opp av en eller flere mottakere (hydrofoner). Det mottatte signalet kan analyseres for å estimere en rekke parametre.

Publisert 3. feb. 2011 21:09

Avbildning handler om å finne nye måter for å se det usette.

Publisert 21. nov. 2010 18:48

Signal processing, image analysis, and machine learning for applications in medical imaging, sonar, seismics, and remote sensing.

Publisert 18. nov. 2010 13:19

Signalbehandling, bildeanalyse og maskinlæring for anvendelser innen medisinsk avbildning, undervannsakustikk, seismikk og fjernmåling.

Publisert 4. nov. 2010 13:56
Publisert 4. nov. 2010 13:56
Publisert 4. nov. 2010 13:46
Publisert 4. nov. 2010 13:46