Nettsider med emneord «syntetisk aperture sonar»

Publisert 14. feb. 2011 13:38

Sonar er det å lokalisere, navigere eller avbilde ved bruk av lyd. En vanlig anvendelse av sonar er å finne fisk under vann.

Prinsippet er at en lydbølge sendes ut fra en kilde. Lydbølgen blir reflektert av et objekt (en fisk), og ekkoet blir plukket opp av en eller flere mottakere (hydrofoner). Det mottatte signalet kan analyseres for å estimere en rekke parametre.

Publisert 4. nov. 2010 13:56