Nettsider med emneord «utdanningsvalg»

Publisert 15. feb. 2011 13:42

Prosjektets overordnede mål er å styrke rekrutteringen og bedre kjønnsbalansen ved realfaglige utdanninger og yrker.

Publisert 17. des. 2010 13:09

Faktorer som påvirker rekruttering, gjennomføring og kjønnsbalanse innen naturvitenskap, teknologi og matematikk i høyere utdanning.

Publisert 4. nov. 2010 12:18