Nettsider med emneord «wcag»

Publisert 21. juni 2017 13:52

Universell utforming av nettsider og apper er tema for denne oppgaven.

For testing av nettsider og apper kan en både involvere "virkelige" mennesker og automatiserte validatorer og testvektøy.  I noen situasjoner gir maskiner bedre testresultater, og i noen situasjoner gir mennesker bedre og relevante testresultater.

Media LT har et prosjekt "Stabile testsider" som går ut på å lage sider med kjente WCAG feil, og teste disse med kjente validatorer.  I tillegg går prosjektet ut på å lage eksempler-quizer/konkurranser - og se på hvordan dette kan benyttes i opplæring og undervisning.

Medveileder er Morten Tollefsen i MediLT som har skrevet bøkene "Web og universell utforming" samt "Gode dokumenter".

Ta kontakt.