Ansatte - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets administrasjon

Listen inneholder 153 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Saaṡtad, Jon Førstekonsulent +47-22858643 jon.saastad@mn.uio.no Superbruker. ePhorte.
Aaen-Stockdale, Anne Rådgiver +47 22855398 +47 22855398 anne.aaen-stockdale@mn.uio.no Internasjonalt samarbeid, Godkjenning, Studieadministrasjon, Utveksling, Delstudier i utlandet
Aaslund, Sandra Bronn Førstekonsulent sandrbaa@student.uv.uio.no
Abrha, Sofia Overingeniør sofia.abrha@mn.uio.no Student-IT
Afdal, Marianne Seniorrådgiver +47 22856425 97693190 marianne.afdal@mn.uio.no Fysisk institutt, Økonomi
Amundsen, Marthe Seniorrådgiver +47 22844447 marthe.amundsen@mn.uio.no
Awasthi, Hema Rådgiver +47 22852417 91643639 hema.awasthi@mn.uio.no Institutt for Geofag, Farmasøytisk Institutt, Økonomirapporter, Prosjektøkonomi, Budsjett, Søknader
Bakken, Egil Seniorrådgiver +47 22855506 egil.bakken@mn.uio.no Forskningsadministrasjon, infrastruktur
Baktash, Fazli Konsulent baktashf@student.sv.uio.no
Bakås, Nina Hoddø Konsulent ninahba@student.matnat.uio.no
Bergkvam, Øystein Rådgiver +47-22856345 oystein.bergkvam@mn.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Felles studentsystem FS, Fusk, Vitnemål
Bogojev, Sibinka Førstekonsulent +47 22857268 92448692 sibinka.bogojev@mn.uio.no Institutt for biovitenskap, Økonomi
Bosnjak, Dalibor Seniorrådgiver +47 22856550 +4792506759 dalibor.bosnjak@mn.uio.no Institutt for informatikk, Økonomistyring, Rapportering, Analyse, Budsjett, Prognose, Controlling
Bratsberg, Andreas Hägg Undvp u/gdkj.ped.utd a.h.bratsberg@mn.uio.no
Bremnes, Frode Seniorrådgiver +47 22857241 93070605 frode.bremnes@mn.uio.no Økonomi, Økonomistyring, Analyse, Budsjett, Regnskap
Brynildsen, Wenche Rådgiver +47 22858333 92284810 wenche.brynildsen@mn.uio.no Ekstern finansiering, Controlling, Regnskap, Økonomi
Bråthen, Kjetil Seniorrådgiver +47 22857730 kjetil.brathen@mn.uio.no Avdeling for regnskap, Institutt for geofag
Bugge, Ragnhild Konsulent ragnhibu@student.matnat.uio.no
Bui, Cathrine Kieu Trang Konsulent ckbui@ifi.uio.no
Butt, Rutaba Nadeem Konsulent rutabanb@student.matnat.uio.no
Carlsen, Cathinka Scheele Konsulent cathinsc@student.matnat.uio.no
Carlsson, Andreas Brekke Førsteamanuensis +47 22841065 a.b.carlsson@ifikk.uio.no
Danielsen, Veronica Konsulent veronica.danielsen@fys.uio.no
Dick, Gunnar Seniorrådgiver +47 22858671 +47 40454144 (mob) gunnar.dick@mn.uio.no Livsvitenskap, Forskning, Innovasjon, Bioteknologi
Donnelly, Tomas Stroop Rådgiver +47 22856552 t.s.donnelly@mn.uio.no Økonomi, Budsjett, Prognose, Økonomistyring, Rapportering, Institutt for geofag, Institutt for teoretisk astrofysikk, instituttøkonom, Real Moro, Sosialkomiteen