Ansatte - Kommunikasjons- og HR-seksjonen

Listen inneholder 38 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Saaṡtad, Jon Førstekonsulent +47-22858643 jon.saastad@mn.uio.no Superbruker. ePhorte.
Abrha, Sofia Overingeniør sofia.abrha@mn.uio.no
Alm, Merethe Seniorkonsulent +47-95069432 (mob) merethe.alm@mn.uio.no
Amundsen, Marthe Seniorrådgiver +47-22844447 marthe.amundsen@mn.uio.no
Eriksen, Hanne Seniorkonsulent +47-22854482 hanne.eriksen@mn.uio.no Arkiv, Superbruker, ePhorte
Gaarder, Ida Marie Bjørknes Nettredaktør +47 22 85 86 41 +47 952 12 402 (mob) i.m.bjorknes@mn.uio.no Kommunikasjon, intern kommunikasjon, nettredaktør, nettpublisering, sosiale medier
Grosch, Cecil B. Tidemand Seniorrådgiver +47-22857779 c.b.t.grosch@mn.uio.no HMS, Arbeidsmiljøutvalg, HMS nettverk
Guttormsen, Torunn Standal Seniorrådgiver +47-22854272 t.s.guttormsen@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Hansen, Anne-Lise Siljeholm Seniorrådgiver +47-22858093 +47-48276884 (mob) a.l.s.hansen@mn.uio.no Undervisningsplanlegging, Studieadministrasjon, Studieplaner, FS, Tilrettelegging, Opptak
Holtan, Nina Rådgiver +47-22854424 nina.holtan@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Holter, Øystein Gullvåg Professor +47-22858953 o.g.holter@stk.uio.no Samfunn, Kjønnsbalanse, Kjønn, Likestilling, Menn, Maskuliniteter, Sosiologi, Sosialhistorie, Samfunnsøkonomi
Horta, Maximiliano Nunez Konsulent m.n.horta@mn.uio.no Lokal-IT, IT support
Johansen, Finn-Eirik Professor +47-22857297 +47-97521401 (mob) f.e.johansen@ibv.uio.no Immunologi, Molekylærbiologi, Cellebiologi
Klouman, Ellen Sekretær +47 41666305 ellen.klouman@ub.uio.no Bibliotek, Arkiv
Kristensen, Solveig Prodekan, professor - forskning og likestilling +47 22854218 +47 40286574 (mob) solveig.kristensen@mn.uio.no Life science, Farmasi, Legemidler, Legemiddelteknologi, Legemiddelformulering, Legemiddelstabilitet, Lysstabilitet, Fotodynamisk terapi, Radiofarmasi, Nanoteknologi
Lamprecht, Tino Førstekonsulent +47-22856945 tino.lamprecht@mn.uio.no ePhorte, Arkiv, Superbruker
Michelsen Ekroll, Eva Rådgiver, i permisjon +47-22854477 +47 97538447 e.m.ekroll@mn.uio.no Kommunikasjon, Sosiale medier, Arrangementer, Rekruttering
Mork, Anne Odrun Husby Seniorrådgiver +47-22856717 +47 93014403 a.o.h.mork@mn.uio.no
Mørken , Knut Martin Visedekan utdanning, professor 916 93 859 (mob) knutm@math.uio.no Splines, B-splines, beregninger, numerisk analyse, wavelets
Omberg, Hilde Seniorkonsulent +47-22858640 hilde.omberg@mn.uio.no Web, Sosiale medier
Pretorius, Ørjan Rådgiver +47-22856349 orjan.pretorius@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Pughe, David Avdelingsingeniør 40908066 david.pughe@mn.uio.no
Ramstad, Geir Universitetslektor +4741603566 (mob) 41603566 geir.ramstad@mn.uio.no
Ringvold, Therese Rådgiver +47-22851606 therese.ringvold@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Røsjø, Bjarne Rådgiver 908 45 997 bjarne.rosjo@mn.uio.no Nettpublisering, Kommunikasjon, sosiale medier, forskningsformidling