Ansatte - Kommunikasjons- og HR-seksjonen

Listen inneholder 44 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Saaṡtad, Jon Førstekonsulent +47-22858643 jon.saastad@mn.uio.no Superbruker. ePhorte.
Abrha, Sofia Overingeniør sofia.abrha@mn.uio.no Student-IT
Amundsen, Marthe Seniorrådgiver +47 22844447 marthe.amundsen@mn.uio.no
Ekroll, Eva Michelsen Seniorrådgiver +47 22854477 +47 97538447 e.m.ekroll@mn.uio.no Kommunikasjon, Sosiale medier, Arrangementer, Rekruttering
Eriksen, Adrian Konsulent adriane@ifi.uio.no
Eriksen, Hanne Seniorkonsulent +47 22854482 hanne.eriksen@mn.uio.no Arkiv, Superbruker, ePhorte
Gaarder, Ida Marie Bjørknes Nettredaktør +47 22 85 86 41 +47 952 12 402 (mob) i.m.b.gaarder@mn.uio.no Kommunikasjon, intern kommunikasjon, nettredaktør, nettpublisering, sosiale medier
Grosch, Cecil B. Tidemand Seniorrådgiver +47 22857779 c.b.t.grosch@mn.uio.no HMS, Arbeidsmiljøutvalg, HMS nettverk
Guttormsen, Torunn Standal Seniorrådgiver +47 22854272 t.s.guttormsen@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Hansen, Anne-Lise Siljeholm Seniorrådgiver +47 22858093 +47 48276884 (mob) a.l.s.hansen@mn.uio.no Undervisningsplanlegging, Studieadministrasjon, Studieplaner, FS, Tilrettelegging, Opptak
Holtan, Nina Rådgiver +47 22854424 nina.holtan@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Isaksen, Amund Konsulent amundis@student.matnat.uio.no
Johansen, Finn-Eirik Professor +47-22857297 +47-97521401 (mob) f.e.johansen@ibv.uio.no Immunologi, Molekylærbiologi, Cellebiologi
Kaur, Gagandeep Konsulent gagandek@ifi.uio.no
Korzeniowska, Joanna Konsulent joannaek@ifi.uio.no
Lamprecht, Tino Førstekonsulent +47 22856945 tino.lamprecht@mn.uio.no ePhorte, Arkiv, Superbruker
Midttun, Agnes Førstekonsulent +47 22856511 agnes.midttun@astro.uio.no
Mork, Anne Odrun Husby Seniorrådgiver +47 22856717 +47 93014403 a.o.h.mork@mn.uio.no
Nguyen, Uy Quang Konsulent u.q.nguyen@mn.uio.no
Omberg, Hilde Seniorkonsulent +47 22858640 hilde.omberg@mn.uio.no Web, Sosiale medier
Orten, Kristine Fjellkårstad Konsulent kristort@student.matnat.uio.no
Pettersen, Simon Konsulent +47 22845736 simonpe@ifi.uio.no
Pretorius, Ørjan Rådgiver +47 22856349 orjan.pretorius@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Pughe, David Avdelingsingeniør +47 40908066 david.pughe@mn.uio.no Prosjektledelse, AV, AV-tjenester, IT-tjenester, IT-støtte til undervisning, IT-drift, Brukerstøtte, Brukerdrevet innovasjon, interaksjonsdesign
Ringvold, Therese Rådgiver +47 22851606 therese.ringvold@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner