English

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets administrasjon (FAKSEKR)

Postadresse Postboks 1032 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Fysikkbygningen
0371 OSLO
Telefon +47 22856344
Stedkode 150010

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Anderssen, Mona Vitenskapelig assistent mona.anderssen@fys.uio.no
Asprusten, Markus Vitenskapelig assistent markus.asprusten@fys.uio.no
Bilden, Sindre Rannem Vitenskapelig assistent sindrerb@student.matnat.uio.no
Carlsson, Andreas Brekke Førsteamanuensis +47 22841065 a.b.carlsson@ifikk.uio.no
Døhl, Jo Fakultetsdirektør +47 22855601 +4790833584 (mob) +47 90833584 jo.dohl@kjemi.uio.no
Frette, Sakarias Vitenskapelig assistent sgfrette@student.matnat.uio.no
Gjelsvik, Astrid Bragstad Vitenskapelig assistent astridbg@student.ifikk.uio.no
Hustoft, Ingrid Mee Vitenskapelig assistent ingrihus@student.uv.uio.no
Kjelseth, Ingrid Marie Vitenskapelig assistent i.m.kjelseth@astro.uio.no
Kristensen, Oda Johanne Vitenskapelig assistent odajk@math.uio.no
Kristensen, Solveig Professor +47 22854218 solveig.kristensen@mn.uio.no
Magnusson, Steinn Hauser Vitenskapelig assistent s.h.magnusson@fys.uio.no
Meo, Johannes Vincent Undvp u/gdkj.ped.utd johannvm@student.matnat.uio.no
Mørken , Knut Martin Visedekan utdanning, professor +47 22855025 916 93 859 (mob) knutm@math.uio.no Splines, B-splines, beregninger, numerisk analyse, wavelets
Naalsund, Julie Vitenskapelig assistent julienaa@student.matnat.uio.no
Nguyen, Anh-Nguyet Lise Vitenskapelig assistent a.n.l.nguyen@fys.uio.no
Nygard, Jarle Seniorrådgiver +47 22856290 +47 99169357 (mob) +47 99169357 jarle.nygard@mn.uio.no
Olsen, Ester Kristine Vitenskapelig assistent esterko@student.uv.uio.no
Persson, Helén Førstekonsulent helen.persson@fys.uio.no
Randen, Gro Seniorkonsulent +47 22856566 gro.randen@mn.uio.no
Skarholt, Kristin Kveim Vitenskapelig assistent kristksk@student.matnat.uio.no
Stenseth, Nils Christian Professor +47 22854584 n.c.stenseth@mn.uio.no
Stålen, Marianne Vitenskapelig assistent mariabst@student.matnat.uio.no
Veddegjerde, Ada Mathea S Vitenskapelig assistent amveddeg@student.matnat.uio.no
Verhoeven, Espen Førdestrøm Vitenskapelig assistent e.f.verhoeven@kjemi.uio.no