English

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets administrasjon (FAKSEKR)

Postadresse Postboks 1032 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Fysikkbygningen
0371 OSLO
Telefon +47-22856344
Stedkode 150010