English

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet fakultetssekretariatet fellestiltak (FELLES)

Postadresse Postboks 1032 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Fysikkbygningen
0371 OSLO
Telefon +47-22854363
Stedkode 150012

Ansatte

Listen inneholder 73 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Ahmed, Shokan Undvp u/gdkj.ped.utd shokan.ahmed@mn.uio.no
Baktash, Fazli Konsulent baktashf@student.sv.uio.no
Bakås, Nina Hoddø Konsulent ninahba@student.matnat.uio.no
Bie, Kjell Undvp u/gdkj.ped.utd kjell.bie@mn.uio.no
Bjerkeli Vega, Viviana Undvp u/gdkj.ped.utd v.b.vega@mn.uio.no
Bjordal, Ingeborg Undvp u/gdkj.ped.utd ingeborg.bjordal@mn.uio.no
Bratsberg, Andreas Hägg Undvp u/gdkj.ped.utd a.h.bratsberg@mn.uio.no
Brox, Line Undvp u/gdkj.ped.utd line.brox@mn.uio.no
Bugge, Ragnhild Konsulent ragnhibu@student.matnat.uio.no
Bui, Cathrine Kieu Trang Konsulent ckbui@ifi.uio.no
Butt, Rutaba Nadeem Konsulent rutabanb@student.matnat.uio.no
Carlsen, Cathinka Scheele Konsulent cathinsc@student.matnat.uio.no
Carlson, Martine Undvp u/gdkj.ped.utd marticar@student.uv.uio.no
Danielsen, Veronica Undvp u/gdkj.ped.utd veronica.danielsen@fys.uio.no
Engelhardt-Olsen Ruud, Martine Dorthea Konsulent m.d.e.o.ruud@fys.uio.no
Eriksen, Adrian Førstesekretær adriane@ifi.uio.no
Eriksen, Emma Falkeid Vitenskapelig assistent emeriks@student.matnat.uio.no
Foss, Sigbjørn lundessgard Vitenskapelig assistent sigbjolf@student.matnat.uio.no
Fredly, Karl Henrik Vitenskapelig assistent karlhf@student.matnat.uio.no
Grünfeld, Lars Andreas Sekretær larsagru@student.ibv.uio.no
Gubaidulin, Artiom Førstesekretær artiomg@ifi.uio.no
Hakim, Meimona Førstesekretær meimonah@ifi.uio.no
Halvorsen, Anders Undvp u/gdkj.ped.utd anders.halvorsen@mn.uio.no
Halvorsen, Kristine Konsulent krihalvo@student.geo.uio.no
Hauge, Eirill Strand Sekretær e.s.hauge@fys.uio.no Bibliotek
Hillbom, Morten Konsulent mortehil@student.matnat.uio.no
Isaksen, Amund Førstesekretær amundis@student.matnat.uio.no
Johannessen, Tina Undvp u/gdkj.ped.utd tina.johannessen@mn.uio.no
Johansen, Tor Halvor Konsulent t.h.johansen@mn.uio.no
Karlsen, Ariane Konsulent arianek@student.ibv.uio.no
Karlsen, Martha Holten Undvp u/gdkj.ped.utd m.h.karlsen@mn.uio.no
Karoliussen, Sara Førstesekretær sarahkar@student.matnat.uio.no
Kaur, Gagandeep Førstesekretær gagandek@ifi.uio.no
Kempen, Frida Undvp u/gdkj.ped.utd frida.kempen@mn.uio.no
Klevstul, Silje Vitenskapelig assistent siljekle@student.matnat.uio.no
Kline, Simon Konsulent simonhk@student.matnat.uio.no
Korzeniowska, Joanna Førstesekretær joannaek@student.matnat.uio.no
Kristiansen, Helene Sørum Konsulent helenskr@student.matnat.uio.no
Kristoffersen, Katharina Dimmen Undvp u/gdkj.ped.utd kathakr@student.uv.uio.no
Landsem, Eirin Undvp u/gdkj.ped.utd eirin.landsem@mn.uio.no
Le, Nhi Nhu Kim Førstesekretær nnle@ifi.uio.no
Liplass, Ingrid Ishaug Konsulent ingridil@student.geo.uio.no
Lund, Tuva Todnem Undvp u/gdkj.ped.utd t.t.lund@mn.uio.no
Maurstad, Marius Filomeno Vitenskapelig assistent marimaur@student.matnat.uio.no
Mork, Ida Natalie Undvp u/gdkj.ped.utd idanmo@student.matnat.uio.no
Mostue, Idunn Aamnes Undvp u/gdkj.ped.utd idunnam@student.matnat.uio.no
Nguyen, Uy Quang Førstesekretær u.q.nguyen@mn.uio.no
Nordlander, Henrik Undvp u/gdkj.ped.utd henrik.nordlander@mn.uio.no
Noroozi, Mehdi Vitenskapelig assistent mehdin@ifi.uio.no
Okafor, Lara Undvp u/gdkj.ped.utd lara.okafor@mn.uio.no
Olaisen, Vidar Konsulent vidarlol@student.matnat.uio.no
Orten, Kristine Fjellkårstad Førstesekretær kristort@student.matnat.uio.no
Pettersen, Simon Førstesekretær simonpe@math.uio.no
Pirabahar, Barathy Konsulent barathyp@student.matnat.uio.no
Rimstad, Elise Undvp u/gdkj.ped.utd eliselr@student.uv.uio.no
Roswall, Andreas Konsulent andrsr@student.farmasi.uio.no
Sankaya, Fevzi Konsulent fevzist@student.matnat.uio.no
Sekse, Tom Runar Undvp u/gdkj.ped.utd tomrse@student.ifikk.uio.no
Seljebotn, Christina Sekretær chriselj@student.ibv.uio.no
Shah, Feroz Mehmood Førstelektor +47-22859150 f.m.shah@ifikk.uio.no
Skjeggestad, Vetle Sekretær vetlens@student.matnat.uio.no
Subaschandran, Sarujanthan Førstesekretær sarujanthan.subaschandran@mn.uio.no
Svardal, Marie Undvp u/gdkj.ped.utd mariesva@student.iln.uio.no
Sømme, Børge Olsen-Hagen Konsulent b.o.h.somme@admin.uio.no
Tjøm, Une Konsulent uneat@student.matnat.uio.no
Trouiller, Thomas Finnøy Undvp u/gdkj.ped.utd t.f.trouiller@mn.uio.no
Vedal, Henrik Førstesekretær henrikav@ifi.uio.no
Venckus, Bartas Førstesekretær bartasv@ifi.uio.no
Vestad, Hedda Eia Undvp u/gdkj.ped.utd h.e.vestad@mn.uio.no
Viken, Thomas Førstesekretær thomvik@student.geo.uio.no
Vrevic, Adnan Undvp u/gdkj.ped.utd adnanvr@student.exphil.uio.no
Zangana, Dana Førstesekretær danaaz@ifi.uio.no
Zukanovic, Hana Undvp u/gdkj.ped.utd hana.zukanovic@mn.uio.no