English

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet fakultetssekretariatet fellestiltak (FELLES)

Postadresse Postboks 1032 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Fysikkbygningen
0371 OSLO
Telefon +47 22854363
Stedkode 150012

Ansatte

Listen inneholder 28 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Baktash, Fazli Konsulent baktashf@student.sv.uio.no
Bakås, Nina Hoddø Konsulent ninahba@student.matnat.uio.no
Bratsberg, Andreas Hägg Undvp u/gdkj.ped.utd a.h.bratsberg@mn.uio.no
Bugge, Ragnhild Konsulent ragnhibu@student.matnat.uio.no
Bui, Cathrine Kieu Trang Konsulent ckbui@ifi.uio.no
Butt, Rutaba Nadeem Konsulent rutabanb@student.matnat.uio.no
Carlsen, Cathinka Scheele Konsulent cathinsc@student.matnat.uio.no
Carlsson, Andreas Brekke Førsteamanuensis +47 22841065 a.b.carlsson@ifikk.uio.no
Danielsen, Veronica Konsulent veronica.danielsen@fys.uio.no
Fatima, Zara Konsulent zaraf@student.matnat.uio.no
Gabrielsen, June Helen Konsulent junehg@student.ibv.uio.no
Grünfeld, Lars Andreas Sekretær larsagru@student.ibv.uio.no
Karlsen, Martha Holten Undvp u/gdkj.ped.utd m.h.karlsen@mn.uio.no
Klevstul, Silje Vitenskapelig assistent siljekle@student.matnat.uio.no
Kristiansen, Helene Sørum Konsulent h.s.kristiansen@kjemi.uio.no
Le, Nhi Nhu Kim Førstesekretær n.n.k.le@astro.uio.no
Liplass, Ingrid Ishaug Konsulent ingridil@student.geo.uio.no
Maurstad, Marius Filomeno Konsulent marimaur@student.matnat.uio.no
Noroozi, Mehdi Vitenskapelig assistent mehdin@ifi.uio.no
Olaisen, Vidar Konsulent vidarlol@student.matnat.uio.no
Pirabahar, Barathy Konsulent barathyp@student.matnat.uio.no
Ruud, Martine Konsulent martine.ruud@fys.uio.no
Sankaya, Fevzi Konsulent fevzi.sankaya@fys.uio.no
Seljebotn, Christina Sekretær chriselj@student.ibv.uio.no
Shah, Feroz Mehmood Førstelektor +47 22859150 f.m.shah@ifikk.uio.no
Skjeggestad, Vetle Sekretær vetlens@student.matnat.uio.no
Tjøm, Une Konsulent uneat@student.matnat.uio.no
Vestad, Hedda Eia Undvp u/gdkj.ped.utd h.e.vestad@mn.uio.no