English version of this page

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet fakultetssekretariatet fellestiltak (FELLES)

Postadresse Postboks 1032 Blindern, 0315 Oslo
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Fysikkbygningen
0371 Oslo
Telefon +47 22854363
Stedkode 150012