English

Studieseksjonen (STUDSEK)

Postadresse Postboks 1032 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Sem Sælandsvei 24
Fysikkbygning øst
0371 OSLO
Stedkode 150015

Ansatte

Listen inneholder 39 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aaen-Stockdale, Anne Rådgiver +47 22855398 +47 94428226 (mob) +47 22855398 anne.aaen-stockdale@mn.uio.no Internasjonalt samarbeid, Godkjenning, Studieadministrasjon, Utveksling, Delstudier i utlandet
Bergkvam, Øystein Rådgiver +47-22856345 +47 97724465 (mob) oystein.bergkvam@mn.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Felles studentsystem FS, Fusk, Vitnemål
Dirdal, Ragnhild Elise r.e.dirdal@mn.uio.no
Ebrahimji, Nafisa Konsulent nafisae@student.ibv.uio.no
Edvardsen, Pål Seniorkonsulent +47 22855552 +47 92040135 (mob) 92040135 pal.edvardsen@mn.uio.no
Eikenes, Åsmund Husabø Førstelektor +47 48 03 42 23 a.h.eikenes@mn.uio.no formidling, kommunikasjon, akademisk skriving, skrivekurs, populærvitenskap
Engen, Stian Seniorrådgiver +47 22840262 +47 90086312 (mob) +47 90086312 stian.engen@mn.uio.no Forskerutdanning, Opptak, Karrierestøtte, Ph.d., postdok
Gilbert, Pål Rykkja Seniorkonsulent +47 22840815 +47 41107921 (mob) p.r.gilbert@mn.uio.no
Gregers, Tone Fredsvik Førstelektor +47 22856183 +47 99697154 (mob) 99697154 t.f.gregers@ibv.uio.no
Grøholt, Ellen Kristine Rådgiver +47 22844865 +47 47176754 (mob) e.k.groholt@mn.uio.no Studieadministrasjon, Delstudier i utlandet, Utveksling, Godkjenning, Internasjonalt samarbeid, Utveksling/Internasjonalisering
Haavik, Sølvi Rådgiver +47 22855748 +47 90770604 (mob) 907 70 604 solvi.haavik@mn.uio.no Utvekslingsseminar, interkulturell kompetanse, nettpublisering, studieplanlegging, programseminar, KURT
Halle, Yvonne Seniorrådgiver +47 22856346 +47 98499208 (mob) +47 98499208 yvonne.halle@mn.uio.no Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Emner, Nettsider, Læringsmiljø, Studieplaner
Haraldsrud, Andreas Universitetslektor - Center for Computing in Science Education 90620725 (mob) a.d.haraldsrud@kjemi.uio.no
Haynes, Helene Victoria Seniorkonsulent +47 22857796 +47 41542423 (mob) 41542423 h.v.haynes@mn.uio.no programseminar, ForVei, trivsel, studieteknikk, stressmestring, motivasjon, studentoppfølging, veiledning, læringsmiljø, mestring, psykisk helse, sosialt og akademisk integrert, studenter i høyere utdanning
Hodnebrug, Ina Seniorkonsulent +47 22856334 +47 93490562 (mob) ina.hodnebrug@mn.uio.no Studieadministrasjon, Studieplaner, Emner, Arbeidspraksis MN, HMS, Studiekvalitet, Programseminar
Hoel, Cecilia Seniorkonsulent +47 22856343 +47 98446939 (mob) 22856343 cecilia.hoel@mn.uio.no Delstudier i utlandet, Studieadministrasjon, Utveksling, Godkjenning, Internasjonalt samarbeid, Eksamen, Vitnemål
Jacobsen, Marianne Strandberg Rådgiver +47 22858319 +47 99509449 (mob) marianne.jacobsen@mn.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Infosenter, Godkjenning, Studentliv, Studieinformasjon, Nettpublisering
Jøssang, Kristine Rådgiver +47 22857104 +47 93415855 (mob) kristine.jossang@mn.uio.no Studieveiledning, Læringsmiljø, Studieadministrasjon
Kleivane, Helge Engeseth Rådgiver +47 22859844 h.e.kleivane@mn.uio.no digital eksamen
Knatterød, Sissel Seniorkonsulent +47 22854358 +47 90856877 (mob) sissel.knatterod@mn.uio.no
Lindgren, Selma Schwensen Konsulent selmasli@student.sv.uio.no
Lingaas, Else Marie Seniorrådgiver 22856332 48150590 (mob) e.m.lingaas@mn.uio.no Etter- og videreutdanning, Likestilling, FRONT
Lyche-Campos, Selma Aurora Konsulent +47 22856305 +47 46857779 (mob) s.a.lyche-campos@admin.uio.no
Martinez, Jean-Raphael Seniorrådgiver +47 22856275 +47 91616506 (mob) j.r.martinez@mn.uio.no Forskerutdanning
Mediå, Sara saramed@student.ibv.uio.no
Møkleby, Vegard Frøystadvåg Seniorkonsulent +47 22856335 +47 93031648 (mob) vegardfm@student.matnat.uio.no
Nitschke, Marcus Steen Konsulent +47 45090435 (mob) m.s.nitschke@mn.uio.no
Olsby, Ragnhild Konsulent ragnhild.olsby@mn.uio.no
Oughton, Deborah Helen Professor II +47 22958311 +47 99264074 (mob) d.h.oughton@mn.uio.no
Rossebø, Sara Konsulent +47 22858821 sararo@student.sv.uio.no
Sand, Ingrid Rådgiver +47 22854121 +47-90727303 ingrid.sand@mn.uio.no Godkjenning, Karakterutskrift, Studieveiledning, Nettpublisering, Studieadministrasjon, Studentliv, Infosenter, Studieinformasjon
Sundby, John Seniorkonsulent +47 22856709 +47 96229470 (mob) john.sundby@mn.uio.no Vitnemål, Eksamen, Studieadministrasjon
Sølna, Hanne Seksjonssjef +47 22856274 +47 23220526 (mob) 95207828 hanne.solna@mn.uio.no Studieadministrasjon
Tandberg, Andreas Seniorrådgiver 45227244 (mob) andreas.tandberg@mn.uio.no
Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm Førstelektor +47 22855757 +47 90026577 (mob) c.w.tellefsen@fys.uio.no Fysikk, Fysikkdidaktikk, Lektorutdanning, Realfaglig programmering, skole
Ustad Bjurholt, Nikolai nikolaub@student.uv.uio.no
Utkina, Natalia Rådgiver +47 22856341 +47 90220051 (mob) natalia.utkina@mn.uio.no Forskerutdanning, Opptak, Studieadministrasjon
Villanger, Ilan Dehli Seniorrådgiver +47 22855545 +47 97579295 (mob) 97579295 i.d.villanger@mn.uio.no Veiledning, mestring, trivsel, InterAct, Læringsmiljø, ForVei, glede, motivasjon, studieteknikk, programseminar, gruppefasilitator, foredragsholder, studentrekruttering, rekruttering, kollegaveiledning, samtaleteknikk, studentoppfølging.
Westgaard, Linda Therese Sørensen Rådgiver +47 22856304 l.t.s.westgaard@mn.uio.no ForVei, InterAct, veiledning, studentoppfølging, motivasjon, trivsel, mestring, læringsmiljø, Gruppelærerseminar, programseminar, samtaleteknikk, stressmestring, kurs, studieteknikk, organisasjonskultur, organisasjonsutvikling, foredragsholder, seminarkoordinator, kollegaveiledning, gruppefasilitator