English

Studieseksjonen (STUDSEK)

Postadresse Postboks 1032 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Sem Sælandsvei 24
Fysikkbygning øst
0371 OSLO
Stedkode 150015

Ansatte

Listen inneholder 27 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aaen-Stockdale, Anne Rådgiver +47-22855398 +47 22855398 anne.aaen-stockdale@mn.uio.no Internasjonalt samarbeid, Godkjenning, Studieadministrasjon, Utveksling, Delstudier i utlandet
Aspvin, Kathinka Olsrud Konsulent +47-22856325 kathino@ifi.uio.no
Bergkvam, Øystein Rådgiver +47-22856345 oystein.bergkvam@mn.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen, Felles studentsystem FS, Fusk, Vitnemål
Engen, Stian Seniorrådgiver +47-22840262 stian.engen@mn.uio.no Forskerutdanning, Opptak, Studieadministrasjon
Grøholt, Ellen Kristine Rådgiver +47-22844865 e.k.groholt@mn.uio.no Studieadministrasjon, Delstudier i utlandet, Utveksling, Godkjenning, Internasjonalt samarbeid, Utveksling/Internasjonalisering
Haavik, Sølvi Rådgiver +47-22855748 907 70 604 solvi.haavik@mn.uio.no Utvekslingsseminar, interkulturell kompetanse, nettpublisering, studieplanlegging, programseminar, KURT
Halle, Yvonne Seniorrådgiver +47-22856346 +47 98499208 yvonne.halle@mn.uio.no Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Emner, Nettsider, Læringsmiljø, Studieplaner
Haynes, Helene Victoria Seniorkonsulent +47-22857796 41542423 h.v.haynes@mn.uio.no programseminar, ForVei, trivsel, studieteknikk, stressmestring, motivasjon, studentoppfølging, veiledning, læringsmiljø, mestring, psykisk helse, sosialt og akademisk integrert, studenter i høyere utdanning
Hodnebrug, Ina Seniorkonsulent +47-22856334 ina.hodnebrug@mn.uio.no Studieadministrasjon, Studieplaner, Emner, Arbeidspraksis MN, HMS, Studiekvalitet, Programseminar
Hoel, Cecilia Seniorkonsulent +47-22856343 22856343 cecilia.hoel@mn.uio.no Delstudier i utlandet, Studieadministrasjon, Utveksling, Godkjenning, Internasjonalt samarbeid, Eksamen, Vitnemål
Jacobsen, Marianne Rådgiver +47-22858319 marianne.jacobsen@mn.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Infosenter, Godkjenning, Studentliv, Studieinformasjon, Nettpublisering
Jøssang, Kristine Rådgiver +47-22857104 kristine.jossang@mn.uio.no Studieveiledning, Læringsmiljø, Studieadministrasjon
Kleivane, Helge Engeseth Rådgiver +47-22859844 +47-48224075 (mob) h.e.kleivane@mn.uio.no digital eksamen
Knatterød, Sissel Seniorkonsulent +47-22854358 +47-90856877 (mob) sissel.knatterod@mn.uio.no
Lindgren, Selma Schwensen Konsulent +47-22856336 selmasli@student.sv.uio.no
Lingaas, Else Marie Seniorrådgiver 22856332 e.m.lingaas@mn.uio.no Etter- og videreutdanning, Innovasjon, Forskerutdanning
Martinez, Jean Raphael Rådgiver +47-22856275 j.r.martinez@mn.uio.no Forskerutdanning
Møkleby, Vegard Frøystadvåg Konsulent +47-22856335 vegardfm@student.matnat.uio.no
Pedersen, Martine Myrsveen Konsulent +47-22856339 martin9@student.ibv.uio.no
Runnestø, Vilde Kristine Konsulent +47-22858503 vildekru@student.matnat.uio.no
Sand, Ingrid Rådgiver +47-22854121 +47-90727303 (mob) +47-90727303 ingrid.sand@mn.uio.no Godkjenning, Karakterutskrift, Studieveiledning, Nettpublisering, Studieadministrasjon, Studentliv, Infosenter, Studieinformasjon
Sundby, John Seniorkonsulent +47-22856709 john.sundby@mn.uio.no Vitnemål, Eksamen, Studieadministrasjon
Sølna, Hanne Seksjonssjef +47-22856274 +47-95207828 (mob) 95207828 hanne.solna@mn.uio.no Studieadministrasjon
Tandberg, Andreas Seniorrådgiver +47-22855750 45227244 (mob) andreas.tandberg@mn.uio.no
Utkina, Natalia Rådgiver +47-22856341 natalia.utkina@mn.uio.no Forskerutdanning, Opptak, Studieadministrasjon
Villanger, Ilan Dehli Seniorrådgiver +47-22855545 +47-97579295 (mob) 97579295 i.d.villanger@mn.uio.no Veiledning, mestring, trivsel, InterAct, Læringsmiljø, ForVei, glede, motivasjon, studieteknikk, programseminar, gruppefasilitator, foredragsholder, studentrekruttering, rekruttering, kollegaveiledning, samtaleteknikk, studentoppfølging.
Westgaard, Linda Therese Sørensen Rådgiver +47-22856304 +47-45262038 (mob) l.t.s.westgaard@mn.uio.no programseminar, ForVei, seminarkoordinator, InterAct, kollegaveiledning, samtaleteknikk, organisasjonskultur, trivsel, studieteknikk, stressmestring, Gruppelærerseminar, foredragsholder, motivasjon, kurs, studentoppfølging, veiledning, læringsmiljø, gruppefasilitator, mestring, organisasjonsutvikling