English

Kommunikasjons- og HR-seksjonen (KOMMHRSEK)

Postadresse Postboks 1032 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Fysikkbygning øst
0371 OSLO
Stedkode 150016