English version of this page

Kommunikasjons- og HR-seksjonen (KOMMHRSEK)

Postadresse Postboks 1032 Blindern, 0315 Oslo
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Fysikkbygning øst
0371 Oslo
Stedkode 150016

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Johansen, Finn-Eirik Professor +47-22857297 +47-97521401 (mob) f.e.johansen@ibv.uio.no Immunologi, Molekylærbiologi, Cellebiologi
Stenseth, Nils Chr. Professor +47-22854584 n.c.stenseth@mn.uio.no Livsvitenskap - life science