English

Kommunikasjonsseksjonen (KOMMSEK)

Postadresse Postboks 1032 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Fysikkbygning øst
0371 OSLO
Stedkode 150017

Ansatte

Listen inneholder 24 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Abrha, Sofia Overingeniør sofia.abrha@mn.uio.no Student-IT
Ekroll, Eva Michelsen Seniorrådgiver +47 22854477 +47 97538447 e.m.ekroll@mn.uio.no Kommunikasjon, Sosiale medier, Arrangementer, Rekruttering
Eriksen, Adrian Konsulent adriane@ifi.uio.no
Gaarder, Ida Marie Bjørknes Nettredaktør +47 22 85 86 41 +47 952 12 402 (mob) i.m.b.gaarder@mn.uio.no Kommunikasjon, intern kommunikasjon, nettredaktør, nettpublisering, sosiale medier
Isaksen, Amund Konsulent amundis@math.uio.no
Kaur, Gagandeep Konsulent gagandek@ifi.uio.no
Korzeniowska, Joanna Konsulent joannaek@ifi.uio.no
Midttun, Agnes Seniorkonsulent +47 22856511 agnes.midttun@mn.uio.no
Nguyen, Uy Quang Konsulent u.q.nguyen@mn.uio.no
Omberg, Hilde Seniorkonsulent +47 22858640 hilde.omberg@mn.uio.no Web, Sosiale medier
Orten, Kristine Fjellkårstad Konsulent kristort@ifi.uio.no
Pettersen, Simon Konsulent +47 22845736 simonpe@math.uio.no
Pughe, David Avdelingsingeniør +47 22858812 david.pughe@mn.uio.no Prosjektledelse, AV, AV-tjenester, IT-tjenester, IT-støtte til undervisning, IT-drift, Brukerstøtte, Brukerdrevet innovasjon, interaksjonsdesign
Ruud, Martine Førstekonsulent martine.ruud@fys.uio.no
Røsjø, Bjarne Rådgiver 908 45 997 bjarne.rosjo@mn.uio.no Nettpublisering, Kommunikasjon, sosiale medier, forskningsformidling
Sletvold, Geir Ramstad Universitetslektor +4741603566 (mob) 41603566 g.r.sletvold@mn.uio.no Skoleprosjektet ved Observatoriet
Subaschandran, Sarujanthan Konsulent sarujanthan.subaschandran@mn.uio.no
Sørensen, Svein-Erik Avdelingsingeniør +47 22858642 s.e.sorensen@mn.uio.no Brukerstøtte
Torgersen, Eivind Forskningsformidler Titan.uio.no 22 85 86 44 907 28 686 (mob) eivind.torgersen@mn.uio.no Titan, Forskningsformidling, Nettpublisering
Valberg, Anna Helene Rådgiver +47 22855715 +4797182523 (mob) 97 18 25 23 a.h.valberg@mn.uio.no Kommunikasjon, Nettpublisering, Sosiale medier, Rekruttering, Studentrekruttering, Arrangementer, skolebesøk, karriereintervju
Vedal, Henrik Konsulent henrikav@ifi.uio.no
Willoch, Wenche Redaktør Titan.uio.no +47 98 20 31 22 (mob) wenche.willoch@mn.uio.no Titan, Redaktør, Forskningsformidling, Nettpublisering
Zangana, Dana Konsulent danaaz@ifi.uio.no
Øybø, Julie Seksjonssjef +47-22858602 +47-90562109 (mob) j.b.oybo@mn.uio.no Kommunikasjon