English

Kommunikasjonsseksjonen (KOMMSEK)

Postadresse Postboks 1032 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Fysikkbygning øst
0371 OSLO
Stedkode 150017

Ansatte

Listen inneholder 14 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Abrha, Sofia Overingeniør sofia.abrha@mn.uio.no
Alm, Merethe Seniorkonsulent +47-95069432 (mob) merethe.alm@mn.uio.no
Gaarder, Ida Marie Bjørknes Nettredaktør +47 22 85 86 41 +47 952 12 402 (mob) i.m.bjorknes@mn.uio.no Kommunikasjon, intern kommunikasjon, nettredaktør, nettpublisering, sosiale medier
Horta, Maximiliano Nunez Konsulent m.n.horta@mn.uio.no Lokal-IT, IT support
Michelsen Ekroll, Eva Rådgiver, i permisjon +47-22854477 +47 97538447 e.m.ekroll@mn.uio.no Kommunikasjon, Sosiale medier, Arrangementer, Rekruttering
Omberg, Hilde Seniorkonsulent +47-22858640 hilde.omberg@mn.uio.no Web, Sosiale medier
Pughe, David Avdelingsingeniør 40908066 david.pughe@mn.uio.no
Ramstad, Geir Universitetslektor +4741603566 (mob) 41603566 geir.ramstad@mn.uio.no
Røsjø, Bjarne Rådgiver 908 45 997 bjarne.rosjo@mn.uio.no Nettpublisering, Kommunikasjon, sosiale medier, forskningsformidling
Sørensen, Svein-Erik Avdelingsingeniør +47-22858642 s.e.sorensen@mn.uio.no
Torgersen, Eivind Forskningsformidler Titan.uio.no 22 85 86 44 907 28 686 (mob) eivind.torgersen@mn.uio.no Titan, Forskningsformidling, Nettpublisering
Valberg, Anna Helene Rådgiver +47-22855715 97182523 (mob) 97 18 25 23 a.h.valberg@mn.uio.no karriereintervju, Rekruttering, Arrangementer, Studentrekruttering, Nettpublisering, Sosiale medier, Kommunikasjon, skolebesøk
Willoch, Wenche Redaktør Titan.uio.no +47 98 20 31 22 (mob) wenche.willoch@mn.uio.no Titan, Redaktør, Forskningsformidling, Nettpublisering
Øybø, Julie Seksjonssjef +47-22858602 +47-90562109 (mob) j.b.oybo@mn.uio.no Kommunikasjon