English

HR-seksjonen (HRSEK)

Postadresse Postboks 1032 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
0371 OSLO
Stedkode 150018

Ansatte

Listen inneholder 18 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Saaṡtad, Jon Førstekonsulent +47-22858643 jon.saastad@mn.uio.no Superbruker. ePhorte.
Amundsen, Marthe Seniorrådgiver +47-22844447 marthe.amundsen@mn.uio.no
Eriksen, Hanne Seniorkonsulent +47-22854482 hanne.eriksen@mn.uio.no Arkiv, Superbruker, ePhorte
Grosch, Cecil B. Tidemand Seniorrådgiver +47-22857779 c.b.t.grosch@mn.uio.no HMS, Arbeidsmiljøutvalg, HMS nettverk
Guttormsen, Torunn Standal Seniorrådgiver +47-22854272 t.s.guttormsen@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Hansen, Anne-Lise Siljeholm Seniorrådgiver +47-22858093 +47-48276884 (mob) a.l.s.hansen@mn.uio.no Undervisningsplanlegging, Studieadministrasjon, Studieplaner, FS, Tilrettelegging, Opptak
Holtan, Nina Rådgiver +47-22854424 nina.holtan@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Klouman, Ellen Sekretær ellen.klouman@ub.uio.no Bibliotek
Lamprecht, Tino Førstekonsulent +47-22856945 tino.lamprecht@mn.uio.no ePhorte, Arkiv, Superbruker
Mork, Anne Odrun Husby Seniorrådgiver +47-22856717 +47 93014403 a.o.h.mork@mn.uio.no
Pretorius, Ørjan Rådgiver +47-22856349 orjan.pretorius@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Ringvold, Therese Rådgiver +47-22851606 therese.ringvold@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Salazar, John Erick Arkivleder +47-22856773 j.e.salazar@mn.uio.no ePhorte, Arkiv, Superbruker, arkivansvarlig
Sarnes, Frank Aasmund Seksjonssjef +47-22855288 +47-93401396 (mob) f.a.sarnes@mn.uio.no Rådgivning, Personalforvaltning, HR
Simonsen, Inger-Lise Seniorkonsulent +47-22856276 i.l.simonsen@mn.uio.no Administrasjon
Snickare, Lotta Karin Seniorrådgiver +47 948 53 365 l.k.snickare@mn.uio.no Kjønn, Organisasjon, Kjønnsforskning, Forskningsformidling, Ledelse, Maskulinitet, Likestilling, Bedriftsøkonom, Demokrati
Thoresen, Elin Rådgiver +47-22857196 elin.thoresen@mn.uio.no Ansettelser, Permisjoner, Personaladministrasjon
Valdal, Tone Grethe Førstekonsulent t.g.valdal@matnat.uio.no Arkiv, ePhorte