English version of this page

HR-seksjonen (HRSEK)

Postadresse Postboks 1032 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
0371 OSLO
Stedkode 150018

Ansatte

Listen inneholder 19 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Saaṡtad, Jon Førstekonsulent +47-22858643 jon.saastad@mn.uio.no Superbruker. ePhorte.
Amundsen, Marthe Seniorrådgiver +47 22844447 +47 98024299 marthe.amundsen@mn.uio.no
Eriksen, Hanne Seniorkonsulent +47 22854482 hanne.eriksen@mn.uio.no ePhorte, Arkiv, Superbruker
Grosch, Cecil B. Tidemand +47 22857779 c.b.t.grosch@mn.uio.no
Guttormsen, Torunn Standal Seniorrådgiver +47 22854272 t.s.guttormsen@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Hansen, Anne-Lise Siljeholm Seniorrådgiver +47 22858093 +47 48276884 (mob) a.l.s.hansen@mn.uio.no Undervisningsplanlegging, Studieadministrasjon, Studieplaner, FS, Tilrettelegging, Opptak
Hesselroth, Kine Lundhagen Seksjonssjef +47 97077076 (mob) k.l.hesselroth@mn.uio.no
Holtan, Nina Rådgiver +47 22854424 nina.holtan@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Klouman, Ellen Førstekonsulent +47 22856320 22856320 ellen.klouman@mn.uio.no Arkiv, ePhorte
Lamprecht, Tino Førstekonsulent +47 22856945 tino.lamprecht@mn.uio.no ePhorte, Arkiv, Superbruker
Mork, Anne Odrun Husby Seniorrådgiver +47 22856717 +47 93014403 a.o.h.mork@mn.uio.no
Pretorius, Ørjan Rådgiver +47 22856349 orjan.pretorius@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Ringvold, Therese HR rådgiver 22851606 therese.ringvold@mn.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, Permisjoner
Rustad, Ole Rådgiver +47 22851387 +47 41385202 (mob) ole.rustad@medisin.uio.no Personaladministrasjon, Ansettelser, HR-system, ePhorte, Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Salazar, John Erick Avdelingsleder - Arkiv +47-22856773 j.e.salazar@mn.uio.no ePhorte, Arkiv, Superbruker, arkivansvarlig
Simonsen, Inger-Lise Seniorkonsulent +47 22856276 i.l.simonsen@mn.uio.no Administrasjon
Snickare, Lotta Karin Forsker +47 948 53 365 l.k.snickare@stk.uio.no Kjønn, Kjønnsforskning, Organisasjon, Ledelse, Bedriftsøkonom, Maskulinitet, Demokrati, Likestilling, Forskningsformidling
Thoresen, Elin Rådgiver +47 22857196 elin.thoresen@mn.uio.no Ansettelser, Permisjoner, Personaladministrasjon
Valdal, Tone Grethe Førstekonsulent t.g.valdal@matnat.uio.no Arkiv, ePhorte