English version of this page

Forskningsseksjonen (MNFA)

Postadresse Postboks 1032 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Fysikkbygning øst
0371 OSLO
Stedkode 150019