English

Avdeling for prosjektøkonomi (PROAVD)

Postadresse Postboks 1032 Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
0371 OSLO
Stedkode 150023

Ansatte

Listen inneholder 15 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Afdal, Marianne Seniorrådgiver +47-22856425 marianne.afdal@mn.uio.no Økonomi, Fysisk institutt
Awasthi, Hema Rådgiver +47-22852417 hema.awasthi@mn.uio.no Institutt for Geofag, Farmasøytisk Institutt, Økonomirapporter, Prosjektøkonomi, Budsjett, Søknader
Engh, Aasta Karen Rådgiver +47-22857979 +47-41670032 (mob) a.k.engh@mn.uio.no Ekstern finansiering, Budsjett, Kontrakter, Økonomi, Regnskap, Rapportering, ePhorte, Forskningsadministrasjon, Institutt for biovitenskap
Landa, Karen Drabløs Seniorkonsulent +47-22855135 k.d.landa@mn.uio.no Institutt for geofag, Prosjektøkonomi, Søknader, Budsjettering, Økonomirapporter
Meisler, Daniel Seniorkonsulent +47-22854498 +4794174797 daniel.meisler@mn.uio.no
Midtun, Helge Seniorrådgiver +47-22856394 95744912 (mob) helge.midtun@mn.uio.no Økonomi
Randen, Gro Seniorkonsulent +47-22856566 gro.randen@mn.uio.no
Refsland, Ivar Rådgiver +47-22857386 911 58 229 ivar.refsland@mn.uio.no Kjemisk institutt, Økonomi, Økonomistyring, Budsjett, Oracle, Fakturaer
Reime, Anita Rådgiver +47-22854490 anita.reime@mn.uio.no
Roghell, Frode Rådgiver +47-22855426 +4791191321 (mob) frode.roghell@mn.uio.no CEED, Hylleraas, Rosseland, Økonomi, Prosjektøkonomi, Budsjettering, Rapportering
Salazar, Jessica Seniorkonsulent +47-22854483 jessica.salazar@mn.uio.no
Semsøy, Ingunn Rådgiver +4790271604 ingunn.semsoy@mn.uio.no
Smith, Mari Elisabeth Seniorkonsulent +47-22858174 m.e.smith@mn.uio.no Prosjektøkonomi, Institutt for geofag
Vujic, Ivana Rådgiver +47-22858657 +47-45770144 (mob) ivana.vujic@mn.uio.no
Wang, Sverre Seniorkonsulent +47-22857269 22 85 72 69 sverre.wang@mn.uio.no