English version of this page

Mekanikk (MEKANIKK)

Postadresse Postboks 1053 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Moltke Moes vei 35
Niels Henrik Abels hus
0851 Oslo
Stedkode 151315

Ansatte

Listen inneholder 31 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Carlson, Andreas Professor +47 22857223 acarlson@math.uio.no Mechanics, Fluid Mechanics, Biophysics, Soft Matter
Cazaubiel, Annette Postdoktor annetca@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk
Chan, Tak Shing Forsker taksc@math.uio.no
Dhaliwal, Runepal Singh Sørensen Stipendiat vira@math.uio.no Biomekkanikk, Fluidmekanikk, biophysics
Didenkulova, Ira Førsteamanuensis +47 228 55784 irinadi@math.uio.no kystsone dynamikk, ikke-lineære bølger, tsunami, bølger
Ellevold, Thea Josefine Stipendiat theajel@student.matnat.uio.no Internal waves, Fluid mechanics, EcoPulse
Feneuil, Blandine Fleur Prudence Forsker bffeneui@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk, Reologi, Materialvitenskap og -teknologi, Byggematerialer, Skum, Emulsjoner
Fenglong, You youf@math.uio.no
Grue, John Professor +47 22855839 johng@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk, Energi
Gundersen, Olav Senioringeniør +47 22855981 99322486 olavgun@math.uio.no Mekanikk
Hellesland, Jostein Professor emeritus +4799630271 (mob) 9963 0271 josteinh@math.uio.no Mekanikk, Faststoffmekanikk
Hornkjøl, Martin Stipendiat marhorn@math.uio.no Mekanikk, Partielle differensiallikninger, Maskinlæring, matematisk modelering
Janssen, Mathijs Adriaan Postdoktor mathijsj@math.uio.no biophysics, membrane modelling, chemical kinetics, electrokinetic phenomena
Jensen, Atle Professor +47 22855841 +47 92462282 (mob) atlej@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk
Kern, Vanessa Postdoktor vanesske@math.uio.no
Koch, Timo Postdoktor timokoch@math.uio.no Scientific computing, Bio-fluid-mechanics
Lawrence, Christopher Stipendiat chrislaw@math.uio.no Mekanikk
Løken, Trygve Kvåle Stipendiat trygvekl@math.uio.no Mekanikk, Fluid dynamikk, Svalbard
Mardal, Kent-Andre Professor +47 22855828 +4793610854 (mob) kent-and@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk
Moe, Yngve Mardal Stipendiat yngvemm@math.uio.no Scientific computin, Biomechanics, Maskinlæring, Computational medicine
Mortensen, Mikael Professor +47 22855866 mikaem@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk
Pedersen, Christian Stipendiat chrpe@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk
Piterskaya, Anna Stipendiat annapit@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk
Poulain, Stephane Stipendiat stephapo@math.uio.no Fluidmekanikk, arensesnittstrømmer, Mekanikk
Ramirez de La Torre, Reyna Guadalupe Forsker reynar@math.uio.no Fluiddynamikk, sport, Mekanikk, Elektronikk
Sveen, Kristian Førsteamanuensis +47 22857228 jks@math.uio.no Mekanikk, fluidmekanikk, PIV, PTV, Schlieren
Sæter, Torstein Stipendiat torstsae@math.uio.no Fluidmekanikk, Mekanikk
Trulsen, Karsten Professor +47 22855833 +4741322402 (mob) +47-41322402 karstent@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk, ikkelineære bølger, freakbølger
Vallet, Alexandra Postdoktor vallet@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk, finite-elements, poroelasticity, brain aging, dementia, France
Whitchelo, Yiyi Stipendiat yiyiw@math.uio.no Mekanikk, Fluidmekanikk
Zapf, Bastian Stipendiat bazapf@math.uio.no Maskinlæring, Partielle differensiallikninger, Nevrobiologisk modelering