English

Differensiallikninger og beregningsorientert matematikk (SEKSJON 4)

Postadresse Postboks 1053 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Moltke Moes vei 35
Niels Henrik Abels hus
0851 Oslo
Stedkode 151345

Ansatte

Listen inneholder 15 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Antun, Vegard Stipendiat 91553728 vegarant@math.uio.no Matematikk, Beregningsorientert matematikk
Christiansen, Snorre Harald Professor +47-22857774 snorrec@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger
Ciardo, Lorenzo Stipendiat lorenzci@math.uio.no Matematikk, Beregningsorientert matematikk, lineær algebra, Matrix Theory
Dahl, Geir Instituttleder +47-22855835 geird@math.uio.no Matematikk
Erhardt, André Henrik Postdoktor andreerh@math.uio.no Partielle differensiallikninger, dynamiske systemer, Beregningsorientert matematikk
Fjordholm, Ulrik Skre Førsteamanuensis +47-22856029 ulriksf@math.uio.no Beregningsorientert matematikk, Partielle differensiallikninger
Floater, Michael S. Professor +47-22854036 michaelf@math.uio.no
Galimberti, Luca Forsker lucaga@math.uio.no Geometrisk analyse, Beregningsorientert matematikk, Partielle differensiallikninger, Matematikk
Karlsen, Kenneth Hvistendahl Professor +47-22855948 kennethk@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger
Lyche, Tom +47-22856024 +4748357266 (mob) +47-48357266 tom@math.uio.no
Mishra, Siddhartha Førsteamanuensis +47-22856195 siddhartha.mishra@cma.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger
Musch, Markus Stipendiat markusmu@math.uio.no Partielle differensiallikninger
Mørken , Knut Martin Visedekan utdanning, professor +47-22855025 916 93 859 (mob) knutm@math.uio.no Splines, B-splines, beregninger, numerisk analyse, wavelets
Risebro, Nils Henrik Professor +47-22856027 nilshr@math.uio.no Matematikk, Partielle differensiallikninger
Ryan, Øyvind Førstelektor +47-22856031 oyvindry@math.uio.no Beregningsorientert matematikk