English

Flere komplekse variable, logikk og operatoralgebraer (SEKSJON 6)

Postadresse Postboks 1053 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Moltke Moes vei 35
Niels Henrik Abels hus
0851 Oslo
Stedkode 151365

Ansatte

Listen inneholder 18 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aanderaa, Stål Professor emeritus 228 55889 +47-91348190 (mob) staal@math.uio.no Matematikk, Logikk
Alfsen, Erik Professor emeritus 228 55888 alfsen@ math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Bedos, Erik Christopher Professor +47-22854426 bedos@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Di Salvo, Giovanni Domenico Stipendiat giovandd@math.uio.no Matematikk, kompleks analyse, algebra
Elzinga, Floris Stipendiat florise@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer, Kvantegrupper
Enstad, Ulrik Bo Rufus Stipendiat ubenstad@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Habbestad, Erik Stipendiat erikhab@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Hansen, Anders Christian Professor II anderch@math.uio.no Operatoralgebraer, Matematikk
Larsen, Nadia S. Professor +47 228 55489 nadiasl@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Løw, Erik Professor +47-22855904 elow@math.uio.no Matematikk, Flere komplekse variable
Murwanashyaka, Juvenal Stipendiat juvenalm@math.uio.no Matematikk, logikk
Neshveyev, Sergiy Professor +47-22855921 sergeyn@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Normann, Dag Professor emeritus +47-22855953 41250205 dnormann@math.uio.no Logikk, Matematikk
Størmer, Erling Professor Emeritus 228 55880 erlings@math.uio.no (mob) erlings@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Truong, Tuyen Trung Førsteamanuensis +47-22855932 tuyentt@math.uio.no Matematikk, Flere komplekse variable, Dynamiske Systemer, Algebra og algebraisk geometri, Gradient Descent, Optimization algoritms, Dyp Læring
Wold, Erlend Fornæss Professor +47-22855915 erlendfw@math.uio.no Matematikk, Flere komplekse variable
Yamashita, Makoto Førsteamanuensis +47-22855831 makotoy@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer, Kvantegrupper, ikke-kommutativ algebra, Belgia
Øvrelid, Nils Professor emeritus 228 55893 nilsov@math.uio.no Matematikk, Flere komplekse variable