English version of this page

Flere komplekse variable, logikk og operatoralgebraer (SEKSJON 6)

Postadresse Postboks 1053 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Moltke Moes vei 35
Niels Henrik Abels hus
0851 Oslo
Stedkode 151365

Ansatte

Listen inneholder 24 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aanderaa, Stål Professor emeritus 228 55889 +47 91348190 (mob) staal@math.uio.no Matematikk, Logikk
Barth, Viktor Balch Stipendiat viktorbb@math.uio.no Matematikk
Bedos, Eric Christophe Professor +47 22854426 bedos@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Brevig, Ole Fredrik Postdoktor obrevig@math.uio.no Matematikk, kompleks analyse, operatorteori, analytisk tallteori
Di Salvo, Giovanni Domenico Stipendiat giovandd@math.uio.no Matematikk, kompleks analyse, algebra
Elkiær, Emilie Stipendiat elkiaer@math.uio.no Operatoralgebraer, Functional Analysis
Elzinga, Floris Eelke Stipendiat florise@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer, Kvantegrupper
Enstad, Ulrik Bo Rufus Postdoktor ubenstad@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Gazdag, Luca Eva Stipendiat lucaeg@student.matnat.uio.no dyp læring, nevrale nettverk, Computability theory
Giselsson, Olof Postdoktor olofg@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer, Kvantegrupper
Habbestad, Erik Stipendiat erikhab@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Hansen, Anders Christian Professor II anderch@math.uio.no Operatoralgebraer, Matematikk
Hataishi, Lucas Stipendiat lucasyh@math.uio.no Operatoralgebraer, Kvantegrupper
Hu, Fei Postdoktor fhu@math.uio.no algebraisk dynamikk, aritmetisk dynamikk, Algebarisk geometri, kompleks dynamikk
Larsen, Nadia S. Professor +47 228 55489 nadiasl@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Murwanashyaka, Juvenal Stipendiat juvenalm@math.uio.no Matematikk, logikk
Neshveyev, Sergiy Professor +47 22855921 sergeyn@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Normann, Dag +47 22855953 41250205 dnormann@math.uio.no Matematikk, Logikk
Schwartz, Gaute Stipendiat gautesc@student.matnat.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer, entropy, sofic grupper
Størmer, Erling Professor Emeritus 228 55880 erlings@math.uio.no (mob) erlings@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer
Truong, Trung Tuyen Førsteamanuensis +47 22855932 tuyentt@math.uio.no Matematikk, Flere komplekse variable, Dynamiske Systemer, Algebra og algebraisk geometri, Gradient Descent, Optimization algoritms, Dyp Læring
Wold, Erlend Fornæss Professor +47 22855915 erlendfw@math.uio.no Matematikk, Flere komplekse variable
Yamashita, Makoto Førsteamanuensis +47 22855831 makotoy@math.uio.no Matematikk, Operatoralgebraer, Kvantegrupper, ikke-kommutativ algebra, Belgia
Øvrelid, Nils Professor emeritus 228 55893 nilsov@math.uio.no Matematikk, Flere komplekse variable