English version of this page

NJORD geofag - senter for studier av jordens fysikk (NJORDGEO)

Postadresse Postboks 1048, 0371 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 24
Fysikkbygningen
0371 OSLO
Telefon +47 22856656
Stedkode 151810

Ansatte

Listen inneholder 2 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aiken, John Forsker john.aiken@fys.uio.no
Zertani, Sascha Forsker sascha.zertani@mn.uio.no