English

NJORD fysikk - Senter for studier av jordens fysikk (NJORDFI)

Postadresse Postboks 1048, 0371 OSLO
Besøksadresse Sem Sælandsvei 24
Fysikkbygningen
0371 OSLO
Telefon +47 22856656
Stedkode 151820