English version of this page

NJORD fysikk - Senter for studier av jordens fysikk (NJORDFI)

Postadresse Postboks 1048, 0371 Oslo
Besøksadresse Sem Sælandsvei 24
Fysikkbygningen
0371 Oslo
Telefon +47 22856656
Stedkode 151820