English version of this page

Senter for bioinformatikk (SBI)

Postadresse Postboks 1080, Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Gaustadalleen 23 B
Ole Johan Dahls hus
0373 Oslo
Stedkode 153100