English

Senter for biogeokjemi i Antropocen (CBA)

Postadresse Postboks 1066, Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Blindernveien 31
Kristine Bonnevies Hus
0371 Oslo
Stedkode 153200

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Hessen, Dag Olav Professor +47-22854553 +4795037899 (mob) 95037899 d.o.hessen@mn.uio.no Klima, Evolusjon, Økologi, Genomstørrelse, Økologisk støkiometri, Pelagiske næringsnett