English

NORA - The Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (NORA)

Postadresse Postboks 1080, Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Gaustadalleen 23 B
Ole Johan Dahls Hus
0373 Oslo
Stedkode 153300

Ansatte

Listen inneholder 4 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Dragicevic, Ivan Seniorrådgiver ivan.dragicevic@nora.ai
Javaid, Anam Rådgiver anam.javaid@nora.ai
Moltzau, Alex Rådgiver alex.moltzau@nora.ai
Pettersen, Klas Seniorrådgiver klas.pettersen@nora.ai