Kavliprisen 2018 i astrofysikk går til...

" [...] for hennes nyskapende arbeid med å avdekke de kjemiske og fysiske prosessene i «interstellare skyer», der stjerner og planeter dannes", Det Norske Videnskaps-Akademi.

Ewine van Dishoeck, professor i molekylær astrofysikk ved Universitetet i Leiden (NL). Photo ©: Henrik Sandsjö/Leiden University i Det Norske Videnskaps- Akademi

For første gang går Kavliprisen i Astrofysikk til en enkeltforsker, den nederlandske professoren Ewine van Dishoeck fra Universitetet i Leiden, for sitt avgjørende bidrag til et gjennombrudd i det nye og tverrfaglige forskningsfeltet kalt astrokjemi.

Astronomi + kjemi

Astrokjemi samler kompetanse fra astronomer, kjemikere og fysikere for å studere dannelsen og utviklingen av atomer og molekyler i rommet. Med en blanding av laboratorieeksperimenter, astronomiske observasjoner og teoretiske modeller, har Ewine van Dishoeck de siste 25 årene bidratt til verdifull innsikt i de kjemiske og fysiske prosessene som oppstår i molekylskyer, der stjerner og planeter dannes. Ewine har bland annet fulgt «vannsporet». Hun brukte ESA Herschel Space Observatory og Nasa Spitzer Space Telescope for å måle vanndamp på ulike tidspunkter i evolusjonen av molekylskyer, fra tette skyer i verdensrommet til ringer av støv og gass som omringer unge stjerner, der babyplaneter oppstår (les mer på ESA press release) .
Ved hjelp av den store og internasjonale ALMA radio-antenne basen i Chile, kastet van Dishoeck lys på det avgjørende samspillet mellom støv, gass og stråling som bidrar til å skape kompliserte organiske molekyler som igjen er byggesteiner for livet slik vi kjenner det (les mer på ESOs press release). Ved siden av hennes strålende akademiske karriere, har Ewine også engasjert seg og deltatt aktivt i utviklingen av mange internasjonale prosjekter. Hun blir leder av International Astronomical Union (IAU) ved neste generalforsamling i Wien i august.

UiOs professor lederkomiteen

Lederne av Kavlipris-komiteene i nevrovitenskap, nanovitenskap og astrofysikk, Ole Petter Ottersen, Arne Brataas og Mats Carlsson. Foto: Thomas.Brun@ntb.no

Kavliprisen deles ut hvert andre år til forskere innen astrofysikk, nevrovitenskap og nanovitenskap. Fem av verdens mest anerkjente forskere, nominert fra National Academy of Sciences i USA, Royal Society i UK og Max Planck Gesellschaft i Tyskland velger ut prisvinneren(e) i astrofysikk. Lederen av komitéen er en norsk forsker utnevn av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Mats Carlsson, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk og direktør for Rosseland Centre for Solar Physics, er leder for komitéen innen astrofysikk og deltok i kunngjøringen av prisvinnerne 31. mai.

– Det har vært fantastisk spennende å lede komitéen for Kavliprisen i astrofysikk. Dette året er tredje og siste gangen for meg og det er litt vemodig å skulle slutte, men mandatperioden er seks år så det er på tide at en annen tar over, sier Carlsson.

Ewine som inspirasjonskilde

Ewine van Dishoeck har hatt en svært aktiv og spennende forskningskarriere og regnes som verdensledende innen astrokjemi. 

– Ewine har hatt en meget sentral rolle i hvordan astrokjemi har utviklet seg fra noe perifert i astrofysikken til et sentralt område for forståelsen av dannelsen av stjerner, planeter og, i forlengelsen, dannelsen av liv. Hun har også vært svært sentral med sine bidrag til utviklingen av teori, laboratorieeksperimenter og observasjoner, sier Mats Carlsson.

 Van Dishoeck er en inspirasjonskilde for alle forskere som er engasjert i tverrfaglig forskning som astrokjemi, og en rollemodell for kvinner som er opptatt av vitenskap.

– Det er svært viktig å kombinere teori, simuleringer, laboratorieeksperimenter og observasjoner innen de fleste felt i astrofysikk. […] Når en enkeltforsker behersker flere av disse feltene, som i tilfellet Ewine van Dishoeck, så er mulighetene for gjennomgripende bidrag desto større, mener Carlsson.

 

Ser fram til prisseremonien 

Siden 2008 har Kavliprisen vært delt ut annethvert år. I år markeres tiårsjubileet for Kavliprisen. Hver av prisene består av 1 million amerikanske dollar og en gullmedalje. Vi gleder oss til utdelingen i Oslo konserthus 4. september, der vinnerne mottar sine priser av Hans Majestet Kong Harald V. Alan Alda og Heidi Ruud Ellingsen vil lede prisseremonien.


Kilder:

Les meer om:

KavlipriseneKavli foundationDet Norske Videnskaps-AkademiEwine van Dishoeck

Emneord: Kavlipris, Astrokjemi, Institutt for teoretisk astrofysikk Av Martina D'Angelo
Publisert 21. juni 2018 14:14 - Sist endret 29. aug. 2018 14:22