Hubbles lov skifter navn!

Hubbles lov blir Hubble-Lemaître-loven. Det har verdens 13 500 fagastronomer i over 100 land, medlemmer i den internasjonale astronomiske union IAU, bestemt gjennom en uravstemning, der 78% stemte for et navneskifte.

Astronomer Edwin Hubble (til høyre) og Georges Lemaître (til venstre) som først utviklet teorier om utvidelsen av universet. Bakgrunnsbilde av NGC 6302, en planetarisk tåke kalt "Sommerfugltåken" tatt av Hubble Space Telescope. Bilder: COPC 2913, Image courtesy of the Observatories of the Carnegie Institution for Science Collection at the Huntington Library, San Marino, California; UCL ArchivesNASA / ESA / Hubble

I 1929 publiserte den amerikanske astronomen Edwin Hubble en artikkel der han viste at observasjoner av de fjerneste galakser man den gangen kunne se viste at hele universet utvider seg, at alle galakser fjerner seg fra hverandre med en fart som er proporsjonal med avstanden mellom dem. Dette er akkurat det samme man ville se hvis man var en rosin i en bolledeig som hever, og man målte avstanden mellom rosiner og farten de har i forhold til hverandre.

Hubbles berømte lov

I 1931 publiserte Hubble en ny artikkel sammen med sin kollega Milton Humason, der de med nye data viste at dette stemmer med god nøyaktighet. Det de fant, kan vises med en enkel formel, v = H0d, der v er hastigheten mellom to vilkårlige galakser, d er avstanden mellom dem og H0 er en konstant størrelse, som er kalt Hubble-konstanten.

Dette var en revolusjonerende oppdagelse, all «vanlig fornuft» hadde til da sagt at universet som helhet er uforanderlig. Da Albert Einstein laget sin generelle relativitetsteori, hadde han puttet inn et ekstra ledd som han kalte den kosmologiske konstant, for å få universet til å hverken utvide seg eller trekke seg sammen. Senere kalte han dette for «sitt livs største tabbe». Dette er historien slik den for det meste fremstilles. Men er det hele historien?

Universets utvidelse før Hubble

Første side av Georges Lemaîtres artikkel, publisert i 1927. Kilde: NASA Astrophysics Data System 

Den unge belgiske presten og astronomen Georges Lemaître hadde alt i 1927 publisert en artikkel der han for det første viste matematisk at fra Einsteins generelle relativitetsteori var det naturlige at universet som helhet skulle utvide seg, og at denne utvidelsen ville følge den loven som senere ble oppkalt etter Edwin Hubble. Men ikke nok med det, han viste at med de data man alt hadde i 1927 ble det observasjonelt bekreftet at denne loven ble fulgt i det virkelige universet, og han bestemte det som senere er kalt Hubble-konstanten.

Hvorfor vekket ikke dette straks den store interessen hos verdens astronomer?

Tidsskrift påvirker!

Første side av Hubbles artikkel om universets utvidelse, publisert 17.1.1929. Kilde: PNAS

Mens Hubble i 1929 skrev sin artikkel på engelsk i «Proceedings of the National Academy of Science», og Hubble og Humason i 1931 skrev sin artikkel på engelsk i det internasjonalt største astronomiske tidsskriftet «Astrophysical Journal», skrev Lemaître sin artikkel på fransk i det lille belgiske tidsskriftet «Annales de la Société Scientifique de Bruxelles», som ble svært lite spredd internasjonalt. Lemaître var dessuten, i motsetning til Hubble, kjent som en svært beskjeden person.  Enda et faktum er interessant her, i juli 1928 var både Lemaître og Hubble sammen på generalforsamlingen i den internasjonale astronomiske union, og det er kjent at Lemaître der diskuterte sine oppdagelser med Hubble.

Lemaître blir anerkjent

Med denne bakgrunnen har den internasjonale astronomiske unionen IAU ved uravstemning med stort flertall i oktober 2018 vedtatt å anbefale at universets utvidelse fra nå av skal omtales som «Hubble-Lemaître-loven». Begrunnelsen som er gitt er at det er for «å hylle både Georges Lemaître og Edwin Hubble for deres fundamentale bidrag til utviklingen av moderne kosmologi, for å hedre Georges Lemaîtres intellektuelle integritet som gjorde at han verdsatte vitenskapens fremgang mer enn sin egen synlighet, for å fremheve rollen generalforsamlingene i den internasjonale astronomiske union IAU har i å fremme utveksling av synspunkter og internasjonale diskusjoner, og for å informere om de historiske fakta, slik at de kan være bakgrunn for fremtidig vitenskapelig debatt». 

Og hva så med H0? Den skal fortsatt hete Hubble-konstanten.

Av Per Barth Lilje og Martina D'Angelo
Publisert 5. des. 2018 10:44 - Sist endret 20. des. 2018 15:36