Bedre bilder av The Big Bang

Romteleskopet Planck har samlet data om den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Kosmologene ved ITA har brukt dataene til å utvikle metoder som kan gi svar på spørsmålet om hvordan universet oppsto, om mørk materie og om mørk energi.

Bildet kan inneholde: verdensrommet, rom, astronomisk objekt, univers, atmosfære.
Romteleskopet Planck. Illustrasjon: ESA.

– Vi har bygget en maskin som kan analysere data fra forskjellige eksperimenter samtidig. Før har hvert instrument sittet på sin tue – nå blir vi et fellesskapsprosjekt der alle jobber sammen, sier Hans Kristian Kamfjord Eriksen, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk og leder av det internasjonale forskningsprosjektet BeyondPLANCK.

Metoden Eriksen og kollegaene har vært med på å utvikle, har allerede forbedret bildet av The Big Bang.

Nå står analysemetoden klar når nye måleinstrumenter om noen år klarer å oppdage gravitasjonsstråler fra The Big Bang og dermed gi oss mer detaljerte bilder av hva som faktisk skjedde under det store smellet for 13,8 milliarder år siden.

Les hele saken på Titan.uio.no.

Emneord: gravitasjonsbølger, Big Bang, Kosmisk bakgrunnsstråling (CMB), Planck mission, BeyondPlanck Av Eivind Torgersen
Publisert 24. nov. 2020 13:19 - Sist endret 17. feb. 2021 12:01