Kosmologene vil gi oss et tredimensjonalt kart verden aldri har sett før

UiO-forskere jakter på de gjemte galaksene fra det tidlige universet.

bildet av en mann med briller og skjermen til PCen hans

Postdoktor i kosmologi Håvard Tveit forklarer at hver lille svarte prikk på skjermen er en galakse. Foto: Gina Aakre/UiO

Det er ennå mye vi mennesker ikke vet om universet i den tidlige perioden da de første stjernene ble dannet, og universet begynte å få de første galaksene. Forskerne vet mye om det aller tidligste universet fordi de kan få informasjon fra den kosmiske bakgrunnsstrålingen, som på mange måter gir oss et slags barnebilde av universet. Etter dette er det en periode der mye er mer usikkert.

Det er denne perioden forskerne nå vil kartlegge.

Kosmologi forskningsgruppen ved Institutt for teoretisk astrofysikk er en del av «CO Mapping Array Project» (COMAP), et internasjonalt samarbeid innenfor et nytt forskningsfelt som kartlegger universet med kosmiske spektrallinjer. Håvard Tveit Ihle på Institutt for teoretisk astrofysikk i Oslo er leder av COMAP-kollaborasjonen, og assisterende direktør ved Owens Valley Radio Observatory som eier teleskopet som samler inn dataene.

Selve radioteleskopet er ifølge Ihle helt ordinært. Det er måten de bruker det påmonterte optiske instrumentet på som er unikt. Det måler frekvensen til strålingen veldig nøyaktig. På lang sikt skal forskerne lage et tredimensjonalt klart over universet ett til fire milliarder år etter Big Bang.

Les hele artikkelen på Titan.uio.no

Lære mer om:

COMAP - Forskningsprosjekt ved ITA

CMB&CO group

Les flere populærvitenskapelig artikler:

Kartlegging av stjernedannelse tidlig i universet

Norske astrofysikere i verdenseliten

Finnes det en begynnelse eller er universet uendelig?

Publisert 13. sep. 2022 12:04 - Sist endret 13. sep. 2022 12:47