«Bitteliten» eksoplanet funnet

Den hittil minste planeten i bane rundt en annen stjerne har blitt oppdaget ved hjelp satelitten COROT. Planeten er nesten dobbelt så stor som Jorden i utstrekning, består av stein på lik linje med de indre planetene i vårt eget solsystem, og går i bane rundt en stjerne som ligner på vår egen sol. Oppdagelsen bringer astronomene et steg videre på jakten etter beboelige eksoplaneter.

En av metodene for å oppdage eksoplaneter går ut på å observere hvordan lysstyrken til stjernen avtar i det planeten passerer mellom oss og stjernen. En slik passeringen kalles en planetpassasje. Illustrasjon: CNES/ESA

Rundt 330 eksoplaneter (planeter i bane rundt andre stjerner enn vår egen) har blitt oppdaget hittil. De aller fleste av disse er store gassplaneter som ligner på Jupiter og Neptun. Disse planetene er enklere å oppdage nettopp fordi de er så mye større enn de mindre jord-lignende planetene. Astronomene har flere metoder for å oppdage eksoplaneter. Fordi lyset fra stjernene er så veldig kraftig, er det veldig vanskelig å observere eksoplaneter direkte med dagens teleskoper.

I stedet ser astronomene etter tegn på hvordan planetene påvirker stjernene de går i bane rundt. De to vanligste metodene er å se på hvordan gravitasjonen til planeten påvirker stjernen, og hvordan lysstyrken til stjernen varierer når planeten passerer mellom oss og stjernen. Begge disse metodene fungerer mye bedre for store planeter (på størrelse med Jupiter og større) enn for små (på størrelse med Jorden).

Satelitten COROT, laget av den franske romorganisasjonen CNES, er designet for å lete etter beboelige, jord-lignende planeter i bane rundt andre stjerner. Det er en stor fordel med rombaserte teleskoper, siden disse kommer over den turbulente og forstyrrende atmosfæren til Jorden. COROT er den første satelitten som kan lete etter små planeter som består av stein (som Jorden, Mars, Venus og Merkur) og ikke bare store gassplaneter (som Jupiter, Saturn, og Neptun). Satelitten ble skutt opp i desember 2006.

Jakten på jord-lignende planeter

Den nye planeten som COROT nå har oppdaget, kalt COROT-Exo-7b, skiller seg ut fra de fleste andre kjente eksoplaneter. Den har en diameter på mindre enn to ganger Jordens, som gjør den til den minste eksoplaneten som er oppdaget hittil, og har en masse på 5-10 ganger Jordens. Det har blitt oppdaget eksoplaneter med mindre masse, men i fysisk størrelse er dette den minste. Målingene av masse og størrelse tyder også på at planeten har en tetthet som ligner på Jordens. Den er den mest jord-lignende eksoplaneten vi har funnet hittil.

COROT-Exo-7b går i en bane som ligger veldig nærme stjernen, som befinner seg rundt 450 lysår unna oss. Den bruker bare 20 timer på å fullføre en runde rundt stjernen. Til sammenligning bruker Jorden ett år på å fullføre en runde rundt solen. Fordi COROT-Exo-7b befinner seg så nærme stjernen sin, har den en veldig høy temperatur på overflaten, mellom 1000 og 1500 grader Celsius. Detaljene rundt planetens tetthet er fremdeles usikker. Den kan bestå av stein slik som Jorden og være dekket av flytende lava, eller den kan bestå av omtrent like mye vann som stein og dermed falle inn under en ny klasse med planeter. Hvis den inneholder mye vann vil planeten ha et veldig fuktig klima siden det er så høye temperaturer på overflaten.

Oppdagelsen av COROT-Exo-7b ble gjort med planetpassasje-metoden, altså ved å se på hvordan lysstyrken til stjernen endret seg i det planeten passerte foran den. Oppdagelsen er av betydning fordi man for første gang har klart å fastslå massen til en liten eksoplanet. Ved tidligere observasjoner av små eksoplaneter har det vært stor usikkerhet knyttet til massene deres. Oppdagelsene av nye, og spesielt jord-lignende, planeter vil kunne hjelpe astronomene å forstå hvordan vår egen planet har oppstått og utviklet seg.

Kepler vil fortsette jakten

5. mars i år vil NASA sende opp satelitten Kepler, som på lik linje med COROT skal lete etter små, jord-lignende planeter ved hjelp av planetpassasje-metoden. Kepler er spesielt designet for å lete etter jord-lignende planeter i og i nærheten av den beboelige sonen rundt andre stjerner. Den beboelige sonen er den avstanden fra en stjerne hvor det hverken er for varmt eller for kaldt til at liv kan trives. Med Kepler håper astronomene også på at vi skal kunne bestemme hvor vanlig det er med jord-lignende planeter i bane rundt andre stjerner.

By Silje Bjølseth
Published Aug. 10, 2012 2:34 PM - Last modified Aug. 31, 2012 11:00 AM