Gratulerer med dagen!

Institutt for teoretisk astrofysikk, eller Svein Rosselands hus, er i dag 75 år. Den 1. juli 1934 ble instituttet tatt i bruk, som et av de aller første på Blindern-området. Instituttet ble grunnlagt av professor Svein Rosseland, med hjelp av en betydelig donasjon fra Rockefeller Foundation.

ITA på nedre Blindern. Foto: K. Carlsson

Svein Rosseland var professor ved det gamle Observatoriet i Oslo. Fra 1929 hadde han et lengre opphold ved Harvard Observatory, og gjorde der sterkt inntrykk på astronomene. Han fikk tilbud om et professorat, men kontaktet først Universitetet i Oslo. De uttalte at det var svært viktig å beholde Rosseland i Norge, og at han ble sikret tilstrekkelige arbeidsvilkår. Rosseland var internasjonalt meget kjent for sitt vitenskapelige virke (og er det fortsatt i dag!).

Når Rosseland kommer hjem til Norge, arbeider han for å få opprettet et institutt for teoretisk astrofysikk i Oslo. Kontoret til Rockefeller Foundation i Paris blir kontaktet, og både kollegiet ved Universitetet i Oslo og regjeringen Mowinckel blir overbevist om viktigheten av å opprette et slikt institutt.

I brev av 15. april 1931 meddeler The Rockefeller Foundation i New York at 105.000 dollar skjenkes til et institutt for teoretisk astrofysikk, i tillegg til 15.000 dollar som skal gå til vitenskapelig utstyr.

Professor Svein Rosseland.
Foto: ITA

Når instituttet blir tatt i bruk 1. juli 1934 er det som verdens første institutt for teoretisk astrofysikk, og saken får stor oppmerksomhet i avisene. Bidraget til vitenskapelig utstyr blir benyttet til å bygge en regnemaskin som kunne løse differensialligninger. Maskinen var den største i sin tid, og ble benyttet av forskerne helt frem til midten av 1950-årene.

Institutt for teoretisk astrofysikk (ITA) ved Universitetet i Oslo forblir den dag idag det eneste stedet i Norge hvor man kan ta en fullstendig høyere utdanning innen faget astronomi. Instituttet er lite og oversiktlig, og miljøet blant studenter og ansatte hyggelig og uformelt. Det drives idag både observasjonell og teoretisk forskning ved ITA, i tillegg til tverrfaglig samarbeid med andre institutter og forskningsinstitusjoner.

By Kristin C. Carlsson, Knut Jørgen Røed Ødegaard
Published Aug. 21, 2012 9:39 AM - Last modified Aug. 22, 2012 9:49 AM